www.greckokat-sabinov.sk
Dátum – čas

Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ
Opatrenia KORONAVIRUS

Oznamy

Drahí veriaci,

aj keď ani počas týchto sviatkov Paschy nebudeme mať verejné bohoslužby, pozývame vás v nedeľu Paschy zjednotiť sa s naším vladykom Jánom, ktorý bude v priamom prenose TV Lux a TV Logos z prešovskej katedrály sláviť o 7:00 Voskresnú utiereň (cirkevnoslovansky), po nej posvätí paschálne pokrmy (slovensky) a následne o 8:00 bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu (slovensky).

– keďže je teraz dovolené zaplniť maximálne 25 % kapacity chrámu, prosím, aby ste si sadali iba na miesta vyznačené nálepkami alebo na stoličky, aby sme neprekročili limit obsadenosti chrámu. Aj členovia rodín musia sedieť iba na vyznačených miestach, nie pri sebe (s výnimkou malých detí pri rodičovi). Stáť v chráme nie je dovolené (práve kvôli tomu, aby sme neprekročili dovolenú kapacitu). Buďme poslušní nariadeniam. Môže sa tiež stať, že príde aj kontrola z hygieny. Počas nedieľ a sviatkov budú v našom chráme tri sv. liturgie v daný deň a jedna s platnosťou večer predtým, aby sa každý do chrámu zmestil a zároveň aby sme nezaplnili viac ako 25 % chrámu (65 miest). Aby sa nestalo, že niekto príde do chrámu a už sa nezmestí, alebo aby na jednu sv. liturgiu neprišlo veľa ľudí a na druhú takmer nikto, budete sa musieť zapísať, na ktorú sv. liturgiu od 24.12. – 27.12. prídete. Vzadu po každej sv. liturgii bude zoznam s dátumom a časom sv. liturgie a s kolónkami, kde sa budete môcť zapísať, na ktorú sv. liturgiu prídete. Ak príde z vašej rodiny viac ľudí, je treba napísať každého do osobitnej kolónky, alebo jedno meno a do ďalších koloniek opakovací znak. Pri vstupe do chrámu sa musí kontrolovať, či ste zapísaní, aby sa nestalo, že niekto zapísaný sa dnu nedostane. Kto nebude na zozname zapísaný a chrám sa naplní, žiaľ, nebude môcť vojsť. Kto by sa zapísal a následne by nemohol prísť, nech sa príde zo zoznamu vyškrtnúť, aby sa prípadne mohol zapísať niekto iný.


Naďalej prosím, aby ste si pri vstupe do chrámu dezinfikovali ruky a nosili rúška a v laviciach si sadali na miesta označené značkami alebo na stoličky.


   – v sakristii si môžete zakúpiť kalendáre – knižný zo Spolku sv. Cyrila a Metoda po 3 €, z časopisu Misionár po 2 € a už je na voľný predaj nástenný kalendár z časopisu Slovo po 1,50 €.

– vzadu na stolíku sú sviečky za nenarodené deti po 1 €, ich kúpou pomôžete aktivitám za život


zbierka na charitu bude v chráme počas celého týždňa, čiže už dnes bude vzadu pokladnička s nápisom „Zbierka na charitu“ až do budúcej nedele vrátane, prosím teda o milodary. Na budúcu nedeľu bude aj naša zbierka pre potreby farnosti, taktiež prosím o štedrosť, keďže poklesol aj príjem farnosti zo zvončeku a zbierok. Vopred veľmi pekne ďakujem.


– v sakristii si môžete zakúpiť kalendáre – knižný zo Spolku sv. Cyrila a Metoda po 3 €, z časopisu Misionár po 2 €.


– čo sa týka sviatku sv. Mikuláša, tak kvôli pandémii tento rok nebude mikulášsky program, ale v nedeľu 6.12. pri myrovaní dostane každé dieťa v chráme malú sladkosť, netreba sa zapisovať ani platiť.

OZNAMY:

Na sviatok sv. ap. Jakuba, piatok 23.10.2020, pozývame duchovenstvo a veriacich celej
Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa
všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Formu modlitby a
pôstu ponechávame na osobné zváženie.


Nakoľko sa bohoslužby aktuálne konajú s minimálnou účasťou veriacich, prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky v chráme alebo na bankový účet farnosti, ktorého číslo nájdete vo vitríne na chráme a taktiež v chráme na nástenke. Vopred úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať.

OZNAMY:

– prosím rodičov deti 3. ročníka, ktorí sa budú v tomto roku pripravovať na 1. sv. spoveď, aby ste svoje deti zapísali v sakristii najneskôr dnes po sv. liturgii aj s tel. kontaktom. V piatok po sv. liturgii bude v chráme úvodné stretnutie prvoprijímajúcich, prosím, aby prišiel aj aspoň jeden z rodičov.


– prosím tých, ktorí v budúcom roku chcú odoberať časopisy Slovo alebo Misionár, alebo si chcú objednať kalendáre na rok 2021 z týchto časopisov, aby sa prišli nahlásiť do sakristie do konca októbra.

Cena predplatného za časopis Slovo (zahŕňa to aj kalendár na rok 2022) je 16 € a za časopis Misionár (zahŕňa to aj kalendár na rok 2021) je 13 €.

Kto by si chcel objednať iba kalendár bez predplatného časopisu, tak stolový kalendár z časopisu Misionár na rok 2021 stojí 2 € a nástenný kalendár z časopisu Slovo na rok 2021 stojí 1,50 €.


Taktiež prosím tých, ktorí si chcú objednať knižný kalendár zo Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 2021, aby sa nahlásili v sakristii do konca októbra. Cena je 3 €. Členovia spolku samozrejme dostanú tento kalendár automaticky spolu s podielovou knihou „Sv. Izák Sýrsky. O živote v Bohu a pustovníckom živote“ Ak by chcel túto knihu niekto, kto nie je členom spolku, je možné ju taktiež objednať v hodnote 9,50 €.

Počítadlo návštev
022784
Používateľov dnes : 84
Používateľov včera : 87
Tento rok : 8919
Celkom užívateľov : 22783
Návštevy dnes : 274
Kto je on-Line : 1
Kamery Sabinov
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO