www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Oznamy

1 2 3 21

– v pondelok, na začiatok Sv. Štyridsiatnice je predpísaný prísny pôst, čiže je dovolené sa raz dosýta najesť a 2x menšie občerstvenie a zároveň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec, počas Sv. Štyridsiatnice je stredami a piatkami zdržanlivosť od mäsa


– v pondelok na modlitbu vzájomného zmierenia a taktiež na liturgie VPD si doneste brožúrky „Moja modlitba“, na liturgie VPD môžete v sakristii zapísať svoje úmysly na prosby


– v piatok o 17:15 bude v chráme stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi

– v piatok o 17:15 bude v chráme stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.


– Drahí bratia a sestry. Srdečne Vás pozývame na náš farský ples, ktorý sa bude konať 20. januára 2024 o 18.00 v mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Cena vstupenky pre dospelú osobu je 35 eur a pre dieťa od 3 do 12 rokov 15 eur. Hosťom plesu bude vladyka Peter Rusnák. Vstupenky si môžete kupovať u p. Terézie Timurovej medzi nedeľňajšími svätými liturgiami alebo na telefónnom čísle, ktoré spolu s ostatnými informáciami nájdete na plagáte. Ak by niekto chcel prispieť nejakou cenou do tomboly, ktorej výťažok bude použitý pre potreby farnosti, nech sa obráti na o. Slavomíra. Tešíme sa na vašu hojnú účasť na plese.


– prosím o vyplatenie cerkovníckeho poplatku tých, ktorí tak ešte neurobili


– keďže sa blíži predpôstne obdobie, môžete si v sakristii obnoviť hramoty za vašich zosnulých, prvá zádušná sobota bude 3.2.


– vzadu v chráme sú nové mesačníky farnosti, môžete si ich zobrať domov

– v piatok na Kráľovské hodiny, na večiereň s liturgiou a v sobotu na utiereň dostanete brožúrky, nemusíte si nosiť hrubé knižky Modlitby a piesne


– v piatok je zdržanlivosť od mäsa a pôst, čiže je dovolené sa 1x najesť dosýta a 2x menšie občerstvenie


– v piatok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi nebude.


– Drahí bratia a sestry. Srdečne Vás pozývame na náš farský ples, ktorý sa bude konať 20. januára 2024 o 18.00 v mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Cena vstupenky pre dospelú osobu je 35 eur a pre dieťa od 3 do 12 rokov 15 eur. Hosťom plesu bude vladyka Peter Rusnák. Vstupenky si môžete kupovať u p. Terézie Timurovej medzi nedeľňajšími svätými liturgiami alebo na telefónnom čísle, ktoré spolu s ostatnými informáciami nájdete na plagáte. Ak by niekto chcel prispieť nejakou cenou do tomboly, ktorej výťažok bude použitý pre potreby farnosti, nech sa obráti na o. Slavomíra. Tešíme sa na vašu hojnú účasť na plese.


– tí, ktorí chcete, aby na sviatok Bohozjavenia Pána 6.1. prišiel kňaz posvätiť váš príbytok, nahláste sa s adresou v sakristii. Veľmi odporúčam raz do roka dať príbytok posvätiť kňazom.

 

-dnes, v Predvečer narodenia Pána, keďže je nedeľa, tak nie je  pôst, čiže nie je záväzné sa 1x najesť dosýta a 2x menšie občerstvenie, ale platí v tento deň zdržanlivosť od mäsa


– na budúci nedeľu bude zbierka na Dobrú novinu, ktorou podporíme Južný Sudán, prosím o vašu štedrosť


– v piatok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi nebude.


– Drahí bratia a sestry. Srdečne Vás pozývame na náš farský ples, ktorý sa bude konať 20. januára 2024 o 18.00 v mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Cena vstupenky pre dospelú osobu je 35 eur a pre dieťa od 3 do 12 rokov 15 eur. Hosťom plesu bude vladyka Peter Rusnák. Vstupenky si môžete kupovať u p. Terézie Timurovej medzi nedeľňajšími svätými liturgiami alebo na telefónnom čísle, ktoré spolu s ostatnými informáciami nájdete na plagáte. Ak by niekto chcel prispieť nejakou cenou do tomboly, ktorej výťažok bude použitý pre potreby farnosti, nech sa obráti na o. Slavomíra. Tešíme sa na vašu hojnú účasť na plese.


– vzadu na stolíku sú nové mesačníky farnosti, ktoré si môžete zobrať domov, na zadnej strane je už rozpísaný liturgický program na sviatky Narodenia Pána, Obrezania Pána a Bohozjavenia.


– v sakristii sú nástenné kalendáre z časopisu Blahovistnik po 1 €, môžete si ich zakúpiť


– Drahí bratia a sestry, chrámový zbor našej gréckokatolíckej farnosti Vás všetkých pozýva na koncert s názvom V jasliach leží…,ktorý sa uskutoční na sviatok Narodenia nášho Pána, zajtra, v pondelok 25. decembra o 14.30 tu v našom chráme. Hosťom koncertu bude Spevácky zbor Goldky pod vedením p. Kovalíkovej. Priveďte so sebou aj rodinu či známych Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.


– tí, ktorí chcete, aby na sviatok Bohozjavenia Pána 6.1. prišiel kňaz posvätiť váš príbytok, nahláste sa s adresou v sakristii.

– keďže Predvečer narodenia Pána pripadá tento rok na nedeľu, liturgický program pred sviatkami narodenia Pána je trocha iný ako zvyčajne, taktiež v nedeľu – Predvečer narodenia Pána preto nie je  pôst, čiže nie je záväzné sa iba 1x najesť dosýta a 2x menšie občerstvenie, ale platí v tento deň zdržanlivosť od mäsa


– predvianočná sv. spoveď bude v chráme v stredu, štvrtok a v piatok od 16:30


– nezabudnite si na obrady v tomto týždni doniesť brožúrky „Christos raždajetsja“


– v piatok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi nebude.


– Drahí bratia a sestry. Srdečne Vás pozývame na náš farský ples, ktorý sa bude konať 20. januára 2024 o 18.00 v mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Cena vstupenky pre dospelú osobu je 35 eur a pre dieťa od 3 do 12 rokov 15 eur. Hosťom plesu bude vladyka Peter Rusnák. Vstupenky si môžete kupovať u p. Terézie Timurovej medzi nedeľňajšími svätými liturgiami alebo na telefónnom čísle, ktoré spolu s ostatnými informáciami nájdete na plagáte. Ak by niekto chcel prispieť nejakou cenou do tomboly, ktorej výťažok bude použitý pre potreby farnosti, nech sa obráti na o. Slavomíra. Tešíme sa na vašu hojnú účasť na plese.


– vzadu na stolíku sú nové mesačníky farnosti, ktoré si môžete zobrať domov, na zadnej strane je už rozpísaný liturgický program na sviatky Narodenia Pána, Obrezania Pána a Bohozjavenia.


– v sakristii sú nástenné kalendáre z časopisu Blahovistnik po 1 €, môžete si ich zakúpiť


– Drahí bratia a sestry, chrámový zbor našej gréckokatolíckej farnosti Vás všetkých pozýva na koncert s názvom V jasliach leží…,ktorý sa uskutoční na sviatok Narodenia nášho Pána, v pondelok 25. decembra o 14.30 tu v našom chráme. Hosťom koncertu bude Spevácky zbor Goldky pod vedením p. Kovalíkovej. Priveďte so sebou aj rodinu či známych Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.


– ak máte doma chorých, ktorí sa chcú vyspovedať pred sviatkami narodenia Pána, prípadne sa chcú spovedať aj pravidelne raz v mesiaci, nahláste ich u o. Slavomíra


– Bratia a sestry, prosím Vás, aby ste budúci týždeň v nedeľu (24. decembra) po liturgiách ostali na 15 – 20 minút v cerkvi, pani kantorky si s vami budú precvičovať nápev na anaforu liturgie sv. Bazila Veľkého, ktorá bude 25. decembra, 1. januára a 5. januára. Ďakujem.


– v nedeľu si môžete do chrámu doniesť kahance na odpálenie si z betlehemského svetla

1 2 3 21
118324
Používateľov dnes : 80
Tento rok : 11558
Celkom užívateľov : 118324
Návštevy dnes : 212
Celkový počet náhľadov : 452710
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO