www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Oznamy

– stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v piatok po sv. liturgii


            – v sobotu 21.5. sa uskutoční Metropolitná púť Gr.kat.cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Za našu farnosť už máme objednaný autobus. Kto má záujem sa púte zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii. Cena je 12 € na osobu. Prosím, aby ste danú sumu zaplatili už pri prihlásení v sakristii.

 

stretnutie s prvoprijímajúcimi v tomto týždni nebude


– na Veľký piatok bude o 10:00 Krížová cesta s bratmi rímskokatolíkmi, na ktorú vás pozývam, krížová cesta začne v rím.kat. chráme a potom pôjdeme vonku spoločne v sprievode


                        – v sobotu 21.5. sa uskutoční Metropolitná púť Gr.kat.cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Za našu farnosť už máme objednaný autobus. Kto má záujem sa púte zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii. Cena je 12 € na osobu. Prosím, aby ste danú sumu zaplatili už pri prihlásení v sakristii.      

– stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v piatok po liturgii VPD


– vzadu na stolíku je pôstna krabička, do ktorej môžete počas pôstu prispievať a peniaze z nej pomôžu deťom v subsaharskej Afrike. Ak by niekto chcel takúto krabičku mať doma, môžete si zobrať zabalenú zo stolíka a následne môžete peniaze poslať podľa pokynov vo vnútri obálky.


– jednodňová hromadná spoveď, aká bola pred pandémiou, zatiaľ tohto roku pred Veľkou nocou nebude. Budeme spovedať priebežne podľa programu tento aj budúci týždeň.

– vzadu na stolíku je pôstna krabička, do ktorej môžete počas pôstu prispievať a peniaze z nej pomôžu deťom v subsaharskej Afrike. Ak by niekto chcel takúto krabičku mať doma, môžete si zobrať zabalenú zo stolíka a následne môžete peniaze poslať podľa pokynov vo vnútri obálky.

– stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v piatok po druhej sv. liturgii


– vzadu na stolíku si môžete zakúpiť Krížovú cestu nenarodených detí za 1,50 €, z ktorej sa bude modliť v našom chráme Krížovú cestu aj spoločenstvo rodín v stredu 30.3. Kúpou podporíte Apoštolát ochrany života.


– Milé mamy, staré mamy, duchovné mamy!

Hnutie Modlitby matiek Vás pozývajú na Trojdnie spoločných modlitieb, ktoré bude od piatku 25.3. do nedele 27.3.2022 v saleziánskom stredisku v Sabinove, vždy večer o 18.00 h.


 – na nástenke vo vitríne nájdete informácie ohľadne štúdia na gréckokatolíckom gymnáziu v Prešove, ak by mal niekto záujem o štúdium na tejto škole, môže si o tom prečítať


– v nedeľu 27.3. sa posúva čas z 2:00 na 3:00 hod.


– vo farnostiach sa začali stretnutia skupiniek ohľadne synódy vyhlásenej pápežom Františkom. Jedna skupinka môže mať maximálne 10 členov. Na stretnutiach, ktoré budú vedené formou modlitby a rozhovoru, budeme diskutovať o  smerovaní cirkvi, o kňazoch, či laikoch v cirkvi, ako môžu pomáhať pri šírení evanjelia, o ľuďoch na periférii, zasvätených osobách, o spoločenstvách, liturgickej aj inej forme modlitby, o účasti veriacich na liturgii, o misiách, o ochrane ľudských práv, životnom prostredí, ekumenizme, autoritách, spoločnom kráčaní vo viere, kňazských rodinách a rodinách celkovo, o covide, vojne na Ukrajine a pod. Závery z týchto stretnutí sa následne pošlú (anonymne bez uvádzania mien) na ABÚ a odtiaľ do Ríma.

Pozývam tých, ktorí by sa chceli stať súčasťou týchto skupiniek, ktoré budú mať stretnutia raz za týždeň, alebo za dva týždne, podľa dohody, štvrtkami po sv. liturgii na fare, aby ste sa do tohto utorka prihlásili u o. Slavomíra. Môžete toto pozvanie posunúť aj tým, ktorí v chráme nie sú, či do chrámu ani nechodia. V skupinkách môžu byť ľudia rôznych vekových kategórii, ľudia aktívnejší, aj menej aktívni vo farnosti, ba dokonca aj ľudia neveriaci, ktorí by radi prispeli svojimi názormi na cirkev a jej úlohách. Tieto stretnutia skupiniek budú do konca apríla.  

140225
Používateľov dnes : 172
Tento rok : 33459
Celkom užívateľov : 140225
Návštevy dnes : 620
Celkový počet náhľadov : 522751
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO