www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Oznamy

– vzadu si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti po 1 €, kúpou podporíte iniciatívu života od počatia


od pondelka sme v bordovej zóne, čiže na sv. liturgie pre neočkovaných je možno prísť 14 – tim ľuďom. Prosím, aby ste sa vzadu zapísali tak, aby ste sa mohli prestriedať, nepíšte sa naraz tak, že sa jeden zapíše na všetky dni, ale napríklad na 2 dni a keď neskôr bude voľné miesto, dopíšete sa potom. Taktiež prosím, aby sa zapisovali prednostne naši gréckokatolíci a tí, ktorí náš chrám pravidelne navštevovali pred týmito obmedzeniami. Ostatných prosím, aby sa zapísali večer pred rannou sv. liturgiou pre ZÁKLAD, ak tam bude voľné miesto. Ďakujem za pochopenie.
Taktiež v pondelok a v nedeľu budú sv. liturgie pre OTP, čiže očkovaní, testovaní a tí, ktorí pred menej ako 180 dňami prekonali covid. V tomto režime môžeme zaplniť kapacitu chrámu 60 veriacich. Tam sa zapisovať netreba.
Pri každej sv. liturgii je nutné dať do krabičky papierik s menom, priezviskom a telefónnym číslom, pre očkovaných mať pri sebe potvrdenie o očkovaní (ak pravidelne navštevujete sv. liturgie, tak si môžete urobiť kópiu a nechať v sakristii, aby ste nemuseli vždy nosiť so sebou) a pre testovaných potvrdenie o negatívnom teste – antigénový nie starší ako 48 hodín a PCR test nie starší ako 72 hodín a pre prekonaných potvrdenie o prekonaní covidu kratšie ako 180 dní dozadu.


– v piatok po sv. liturgii bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v chráme


V sakristii si môžete vyzdvihnúť knižný kalendár SSCM členovia so zaplatením členského poplatku 5 € a tiež nečlenovia, ktorí ste si kalendáre objednali, alebo ktorí si ešte chcete kúpiť po 2 €. Taktiež si v sakristii môžete zakúpiť nástenný kalendár z časopisu Slovo po 2 €.

– Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021. Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú (31. 10.) alebo nasledujúcu nedeľu (7. 11.) alebo na sviatok Všetkých svätých (1. 11.), ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.


– Taktiež vás v tomto dušičkovom období pozývame na modlitby za zosnulých na náš cintorín, a to v pondelok o 14:00, kde sa budeme spolu s rímskokatolíkmi modliť Panychídu a Pobožnosť a v utorok o 19:30, kedy Spoločenstvo Joel a náš mládežnícky zbor Zoe en Christo organizujú modlitby za nenarodené deti – plagát nájdete vo vitríne na chráme. Na cintorín si doneste aj sviečky. Môžete si ich zakúpiť aj vzadu v chráme. Ak by bolo v utorok zlé počasie, pomodlíme sa v chráme po sv. liturgii. Obidve akcie budú na cintoríne pri veľkom kríži, ste srdečne pozvaní. Prosím o dodržanie protiepidemiologických opatrení.


– vzadu si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti po 1 €, kúpou podporíte iniciatívu života od počatia


– keďže sme podľa covid automatu v čiernej farbe, v tomto týždni budú sv. liturgie v utorok až v piatok ráno o 8:00, v sobotu o 18:00 s platnosťou na nedeľu a v nedeľu o 10:30 pre neočkovaných, netestovaných a ktorí počas posledných 6 mesiacov neprekonali covid, čiže pre tzv. ZÁKLAD. Čiže je tu zmena, v nedeľu večer sv. liturgia nebude, ale pre ZÁKLAD bude o 10:30. Na sv. liturgie pre ZÁKLAD môže byť v chráme okrem kňaza maximálne 7 veriacich. Prosím, aby ste sa zapísali počas týždňa po sv. liturgiách, až ostatní vyjdú z chrámu von, na papier vzadu v chráme. Prednostne nechajte zapísať sa tých, ktorí majú úmysel na danú liturgiu. Ak sa do zoznamu už nezmestíte, liturgie sú pre vás – neočkovaných – dišpenzované (aj sviatočné a nedeľné). Samozrejme, vonku môžete vy, zo ZÁKLADU, naďalej stáť pri ktorejkoľvek sv. liturgii a kňaz vám donesie vonku sv. prijímanie, no pred sv. prijímaním otvorte dvere chrámu, aby sme vedeli, že tam ste. Ostatné sv. liturgie budú len pre očkovaných. Prosím, aby ste na každú sv. liturgiu doniesli potvrdenie o očkovaní (ak je liturgia pre očkovaných) a papierik so svojim menom, priezviskom a tel. číslom a dali ho do krabičky v chráme pri dverách. PRED SV. LITURGIAMI SA NIEKEDY BUDÚ KONTROLOVAŤ POTVRDENIA O OČKOVANÍ A PRI SV. LITURGIÁCH PRE ZÁKLAD SA BUDÚ MÔCŤ V CHÁME ZOSTAŤ IBA ZAPÍSANÍ V POČTE 7.


– v piatok po sv. liturgii bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v chráme


Ktorí si chcete objednať na budúci rok predplatné časopisu Slovo a Misionár, nahláste sa do konca októbra, čiže do dnes v sakristii. Cena predplatného je: Slovo + nástenný kalendár na rok 2023 je 17 €, Misionár + stolový kalendár na rok 2022 je 13 €. Kto by si chcel objednať nástenný kalendár časopisu Slovo na rok 2022 v cene 2 € (tí, ktorí v tomto roku odoberali časopis Slovo ho majú v cene), alebo stolový kalendár z časopisu Misionár na rok 2022 v cene 2 €, (ten budú mať v cene predplatného tí, ktorí budú časopis Misionár odoberať v roku 2022), môže sa zapísať v sakristii.

v tomto týždni bude sv. spoveď pred sviatkami Všetkých svätých, kvôli získaniu plnomocných odpustkov a zároveň to bude spoveď pred prvým piatkom, aj keď ten bude až o týždeň.


v tomto týždni budú sv. liturgie v utorok až v piatok ráno o 8:00, v sobotu o 18:00 s platnosťou na nedeľu a v nedeľu večer o 18:00 pre neočkovaných, netestovaných a ktorí počas posledných 6 mesiacov neprekonali covid, čiže pre tzv. ZÁKLAD (Z). Vtedy môže byť v chráme okrem kňaza maximálne 7 veriacich – okrem deti do 12 rokov, tí test nepotrebujú a ani sa nemusia zapisovať. Prosím, aby ste sa zapísali počas týždňa po sv. liturgiách, až ostatní vyjdú z chrámu von, na papier vzadu v chráme. Prednostne nechajte zapísať sa tých, ktorí majú úmysel na danú liturgiu. Samozrejme, vonku môžete vy, zo ZÁKLADU, naďalej stáť pri ktorejkoľvek sv. liturgii a kňaz vám donesie vonku sv. prijímanie, no pred sv. prijímaním otvorte dvere chrámu, aby sme vedeli, že tam ste.
Ostatné sv. liturgie budú len pre očkovaných. Prosím, aby ste na každú sv. liturgiu doniesli potvrdenie o očkovaní (ak je liturgia pre očkovaných) a papierik so svojim menom, priezviskom a tel. číslom a dali ho do krabičky v chráme pri dverách.


– v piatok po sv. liturgii bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v chráme


Ktorí si chcete objednať na budúci rok predplatné časopisu Slovo a Misionár, nahláste sa do konca októbra v sakristii. Cena predplatného je: Slovo + nástenný kalendár na rok 2022 je 17 €, Misionár + stolový kalendár na rok 2022 je 13 €.


Kto by si chcel objednať nástenný kalendár časopisu Slovo na rok 2022 v cene 2 € (tí, ktorí v tomto roku odoberali časopis Slovo ho majú v cene), alebo stolový kalendár z časopisu Misionár na rok 2022 v cene 2 €, (ten budú mať v cene predplatného tí, ktorí budú časopis Misionár odoberať v roku 2022), môže sa zapísať v sakristii.

– v tomto týždni budú sv. liturgie v stredu ráno o 8:00, v piatok ráno o 8:00 a v nedeľu večer o 18:00 prednostne pre neočkovaných, netestovaných a ktorí počas posledných 6 mesiacov neprekonali covid, čiže pre tzv. ZÁKLAD. Vtedy môže byť v chráme okrem kňaza maximálne 14 veriacich.
Prosím, aby ste sa štrnásti zapísali počas týždňa po sv. liturgiách, až ostatní vyjdú z chrámu von, na papier vzadu v chráme, ktorí štrnásti prídete v piatok ráno o 8:00 a v nedeľu večer o 18:00. Ak je vás viac ako 14, skúste sa prestriedať, aby na ďalšiu nedeľu potom mohli prísť dnu ďalší. Samozrejme, vonku môžete vy, zo ZÁKLADU, naďalej stáť pri ktorejkoľvek sv. liturgii. Ak sa počet 14 nezaplní, môžete ho doplniť očkovaní, testovaní alebo prekonaní. No prednostne sú tie sv. liturgie pre neočkovaných, netestovaných a neprekonaných.


– rodičia, ktorí máte deti v 3. ročníku ZŠ a chcete, aby začali prípravu na 1. sv. spoveď, zapíšte ich, spolu so svojim tel. číslom, v sakristii do nedele 17.10.


Ktorí si chcete objednať na budúci rok predplatné časopisu Slovo a Misionár, nahláste sa do konca októbra v sakristii. Cena predplatného je: Slovo + nástenný kalendár na rok 2023 je 17 €, Misionár + stolový kalendár na rok 2022 je 13 €.


Kto by si chcel objednať nástenný kalendár časopisu Slovo na rok 2022 v cene 2 € (tí, ktorí v tomto roku odoberali časopis Slovo ho majú v cene), alebo stolový kalendár z časopisu Misionár na rok 2022 v cene 2 €, (ten budú mať v cene predplatného tí, ktorí budú časopis Misionár odoberať v roku 2022), alebo knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda po 3 € (okrem členov spolku, ktorí to majú v rámci členského poplatku), môže sa zapísať v sakristii.


1. novembra, na sviatok všetkých svätých, sa budeme modliť za zosnulých, ktorí si chcete obnoviť hramoty za vašich zosnulých, môžete tak urobiť v sakristii

V dňoch od 24.9.-26.9.2021 sa uskutoční v našom chráme Trojdnie Modlitieb matiek, na ktoré sú pozvané všetky ženy z farnosti, nielen tie, ktoré sa modlia v Hnutí Modlitby matiek. Naše trojdnie začneme v piatok po večernej sv. liturgii cca o 19.00 h a pokračovať budeme v spoločných modlitbách na daný úmysel v sobotu a v nedeľu vždy o 15.00 h. V piatok odprosujeme za svoje hriechy, v sobotu prosíme za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom a v nedeľu budeme chváliť nášho Pána za každé dobrodenie, ktoré nám preukázal. Tešíme sa na Vás.

Mamy z Modlitieb matiek.

Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO