www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Oznamy

– od zajtra je náš okres podľa covid automatu v žltej farbe, preto na bohoslužbách je možné obsadiť 50 % chrámu, čo sa týka miest na sedenie. Preto si v chráme sadajte tak, aby medzi vami bola medzera jedno miesto a to aj čo sa týka rodín, aby sa zachoval stanovený limit. Samozrejme, pokiaľ uvidíte, že chrám nie je zďaleka zaplnený na 50 %, členovia rodín si k sebe sadnúť môžu. Na sv. liturgie sa už nebude treba zapisovať.


– 28.6. – 1.7. sa uskutoční Púť do Ríma s Klokočovskou ikonou. Je možné sa jej zúčastniť buď letecky, alebo individuálne. Program púte a cenu zájazdu nájdete vo vitríne na chráme aj na tejto WEB stránke.

– keďže je mariánsky mesiac máj, tak 15 minút pred sv. liturgiami bude Moleben k Presvätej Bohorodičke


– v sakristii si môžete zakúpiť nový Akatist k sv. Jozefovi po 1,50 €


v sobotu 8.5. o 18:00 bude na RTVS (trojke) sv. liturgia, ktorú bude sláviť o. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej achieparchie z Katedrály sv. Jána Krstiteľa z Prešova a v nedeľu 9.5. na RTVS (dvojke) o 10:00 bude archijerejská sv. liturgia s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom, pozývame sledovať tých, ktorí vtedy nebudú na sv. liturgii v našom chráme


– Bratia a sestry, redakcia časopisu Slovo chce toto naše periodikum vylepšiť a priblížiť jeho obsah vašim potrebám. Preto je v čísle 9, anketový lístok. Prosím, kto môže, nech ho vyplní. A ak sa dá, tak za celú domácnosť – po komunikácii doma s ostatnými čitateľmi časopisu. Tí, čo majú prístup na internet, ho môžu vyplniť priamo na internete. Máme jedinečnú možnosť ovplyvniť budúcnosť Slova a bolo by dobré ju využiť. Anketové lístky po vyplnení odovzdajte do sakristie v chráme do 23.5.2021.

– keďže sa na sviatok Stretnutia Pána nesvätili sviece, ktorí si chcete dať posvätiť, doneste počas týždňa do chrámu s tým, že si ich nejak označíte (možno menom na mašľu, ktorou ich obviažete), a spolu sa všetky posvätia v nedeľu 9.5. po sv liturgii o 18:00 a potom počas ďalšieho týždňa si ich môžete vziať domov už posvätené

 


– keďže je prvopiatkový týždeň, každý deň od pondelka do piatka vrátane bude kňaz 45 minút pred každou sv. liturgiou spovedať, spoveď chorých, ktorí sa zvykli spovedať pravidelne pred prvým piatkom zatiaľ nebude, iba ak by si niekto výslovne želal, alebo sa niekomu vážne zhoršil zdravotný stav, nech sa telefonicky ozve

– drahí bratia a sestry, aj keď sú už dovolené verejné bohoslužby, platia určité obmedzenia, ktoré je nutné dodržať, a síce dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu, respirátorom prekryté ústa a nos, príp. rúškom pre tých, ktorí majú kožné problémy alebo problémy s dýchaním a obmedzený počet veriacich v chráme. Preto je potrebné sa zapísať do zoznamov, ktoré sú vzadu na stolíku. Počas týždňa sú dve sv. liturgie, jedna ráno o 8:00 a druhá večer o 18:00, v sobotu tak isto s tým, že večerná sv. liturgia je už s platnosťou na nedeľu a táto večerná sv. liturgia je vyhradená pre prvoprijímajúce deti s rodinami. V nedeľu sú 3 sv. liturgie doobeda o 7:30, 9:00 a 10:30 a tiež jedna večer o 18:00. Prosím tých, ktorí majú nahlásené úmysly sv. liturgií, aby sa v týždňovom predstihu ohlásili o. dekanovi ak chcú prísť a tiež aby nahlásili počet rodinných príslušníkov, ktorí by prišli na sv. liturgiu. Volať môžu v pondelok a v utorok doobeda a obsadiť si účasť na následujúci týždeň. V utorok večer sa už dajú do chrámu zoznamy na následujúci týždeň, aby sa mohli zapísať ostatní.


– prosím tých, ktorí majú zdravotné problémy, zvlášť ak je možnosť nákazy ostatných, aby sa sv. liturgií nezúčastňovali


– sv. liturgie, aj sviatočné sú naďalej dišpenzované, čiže nie je povinnosť pod hriechom sa ich zúčastňovať, odporúča sa ale sledovať najmä vo sviatky a nedele sv. liturgiu alebo sv. omšu z prenosu v televízii


prosím tých, ktorí sú účastní na sv. liturgiách, aby po skončení sv. liturgie pomohli s dezinfekciou chrámu


utierne a večierne zatiaľ v chráme nebudú, no keďže je mariánsky mesiac máj, tak 15 minút pred sv. liturgiami bude Moleben k Presvätej Bohorodičke


– keďže v katolíckej cirkvi je vyhlásený Rok sv. Jozefa, v sakristii si môžete zakúpiť nový Akatist k sv. Jozefovi po 1,50 €


dnes 25.4. je zbierka na seminár, pokladnička na túto zbierku bude vzadu v chráme počas celého týždňa

Drahí veriaci,

aj keď ani počas týchto sviatkov Paschy nebudeme mať verejné bohoslužby, pozývame vás v nedeľu Paschy zjednotiť sa s naším vladykom Jánom, ktorý bude v priamom prenose TV Lux a TV Logos z prešovskej katedrály sláviť o 7:00 Voskresnú utiereň (cirkevnoslovansky), po nej posvätí paschálne pokrmy (slovensky) a následne o 8:00 bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu (slovensky).

Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO