www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Oznamy

 – na internetovej stránke našej farnosti www.greckokat-sabinov.sk (ŽIVÝ PRENOS) je už živé vysielanie každej sv. liturgie, čiže môžu to využiť všetci, ktorí sa sv. liturgii v chráme zúčastniť nemôžu.


– sv. liturgií je podľa vyhlášky SR dovolené navštevovať len tým, ktorí sú očkovaní proti covidu a tým, ktorí prekonali covid pred menej ako 180 dní, novinkou je to, že sa ich môžu zúčastniť aj tí, ktorí majú potvrdenie od lekára o tom, že nemôžu byť očkovaní proti covidu a majú taktiež negatívny test buď PCR nie starší ako 3 dni alebo antigénový test nie starší ako 2 dni, ktorí tieto potvrdenia musia mať v chráme so sebou a deťom do 12 rokov a dva mesiace s tým, že kapacita chrámu je maximálne 30 osôb. Na každej sv. liturgii je povinnosť mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní a doniesť papierik na každú sv. liturgiu, kde bude napísané meno, priezvisko a tel. číslo, príp. ho vypísať v chráme..
Aby sme neprekročili dovolený počet, na každú sv. liturgiu, aj počas týždňa, je potrebné sa zapísať do zoznamu na stole v chráme.
Čo sa týka neočkovaných a neprekonaných, oni sa bohoslužieb zúčastňovať nemôžu, pre nich je možná individuálny pastorácia po telefonickom dohovore s farárom alebo kaplánom farnosti.


– prosím tých, ktorí chcú, aby mali na sviatok Bohozjavenia Pána 6.1. posvätený príbytok, aby sa dovtedy zapísali v sakristii spolu s adresou a tel. číslom.


– v sakristii si môžete zakúpiť kalendár z Blahovistnika za 1 €

 

– sv. liturgií je podľa vyhlášky SR dovolené navštevovať len tým, ktorí sú očkovaní proti covidu a tým, ktorí prekonali covid pred menej ako 180 dní a deťom do 12 rokov a dva mesiace s tým, že kapacita chrámu je maximálne 30 osôb. Na každej sv. liturgii je povinnosť mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní a doniesť papierik na každú sv. liturgiu, kde bude napísané meno, priezvisko a tel. číslo, príp. ho vypísať v chráme..
Aby sme neprekročili dovolený počet, na sv. liturgie aj tie počas týždňa aj na sviatky je potrebné sa zapísať vzadu do zoznamu.
Spovedanie pred sviatkami narodenia Krista bude priebežne a to tak, že pred každou večernou sv. liturgiou bude kňaz k dispozícii minimálne pol hodinu pred sv. liturgiou a taktiež po sv. liturgii.
Čo sa týka neočkovaných a neprekonaných, oni sa bohoslužieb zúčastňovať nemôžu, pre nich je možná individuálny pastorácia, čiže ak sa chcú vyspovedať, tak je to možné po telefonickom dohovore s farárom alebo kaplánom farnosti.

 – sv. liturgií je podľa vyhlášky SR dovolené navštevovať len tým, ktorí sú očkovaní proti covidu a tým, ktorí prekonali covid pred menej ako 180 dní a deťom do 12 rokov a dva mesiace s tým, že kapacita chrámu je maximálne 30 osôb. Na každej sv. liturgii je povinnosť mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní a doniesť papierik na každú sv. liturgiu, kde bude napísané meno, priezvisko a tel. číslo, príp. ho vypísať v chráme.. Aby sme neprekročili dovolený počet, na sv. liturgie v nedele a sviatky je potrebné sa zapísať vzadu do zoznamu. Spovedanie pred sviatkami narodenia Krista bude priebežne a to tak, že pred každou večernou sv. liturgiou bude kňaz k dispozícii minimálne pol hodinu pred sv. liturgiou a taktiež po sv. liturgii. Čo sa týka neočkovaných a neprekonaných, oni sa bohoslužieb zúčastňovať nemôžu, pre nich je možná individuálny pastorácia, čiže ak sa chcú vyspovedať, tak je to možné po telefonickom dohovore s farárom alebo kaplánom farnosti. 

– kvôli covid opatreniam a nariadeniam sa od pondelka budú slúžiť v našom chráme sv. liturgie iba pre očkovaných a tých, ktorí prekonali covid pred menej ako 180 dňami. Do tohto režimu patria aj deti do 2 rokov a deti od 2-12 rokov s atg testom nie starším ako 2 dni alebo PCR testom nie starším ako 3 dni. Sv. liturgie pre neočkovaných, netestovaných a neprekonaných nie sú dovolené a pre režim OTP by mohlo byť maximálne 6 ľudí, čiže nebudú ani tieto. Teda pre tých, ktorí sa sv. liturgii kvôli týmto podmienkam nemôžu zúčastniť, alebo ktorí sa majú úprimný opodstatnený strach z nákazy, sú samozrejme aj v nedele a sviatky dišpenzované. To ale neznamená, že doma v takom prípade vo sviatočný deň netreba tento deň zasvätiť rodinnou modlitbou, sledovaním sv. liturgií či omší a pod. Čo sa týka sv. spovede, tak neočkovaní, netestovaní a neprekonaní sa budú môcť vyspovedať len po individuálnej dohode s kňazom, nie pri hromadných spovediach pred prvým piatok a pod. Otcovia biskupi Slovenska nabádajú veriacich k očkovaniu proti covidu, preto túto ich prosbu posúvame vám, našim veriacim. Naďalej je potrebné mať v chráme respirátory, dezinfikovať si ruky a nosiť na každú sv. liturgiu lístok s menom, priezviskom a tel. číslom, ktorý vhoďte do pokladničky. Novinkou je to, že je povinnosť pri príchode do chrámu kontrolovať potvrdenie o očkovaní, či prekonaní covidu a testy detí od 2-12 rokov, preto prosím, aby ste bez týchto potvrdení a tejto kontroly do chrámu nevstupovali.


– vzadu si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti po 1 €, kúpou podporíte iniciatívu života od počatia


– stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi bude prebiehať online formou, o. kaplán sa každému ozve a povie termín


V sakristii si môžete zakúpiť nástenný kalendár z časopisu Slovo po 2 €


na Moleben pred Narodením si doneste brožúrku Christos raždajetsja, môžete si ju zakúpiť aj v sakristii po 2 €

 

 

 

– vzadu v chráme si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti po 1 €, kúpou podporíte iniciatívu života od počatia


– sme v bordovej zóne, čiže na sv. liturgie pre neočkovaných je možno prísť 14 – tim ľuďom. Prosím, aby ste sa vzadu zapísali tak, aby ste sa mohli prestriedať, nepíšte sa naraz tak, že sa jeden zapíše na všetky dni, ale napríklad na 2 dni a keď neskôr bude voľné miesto, dopíšete sa potom.


Taktiež prosím, aby sa zapisovali iba naši gréckokatolíci a tí, ktorí náš chrám pravidelne navštevovali pred týmito obmedzeniami. Ostatných prosím, aby ak sa chcú zúčastniť našich sv. liturgií, prišli pred sv. liturgiou do chrámu a ak nebude plný počet 14 ľudí, môžu zostať, ak nepresiahnu tento počet. No ak prídu aj nezapísaní gréckokatolíci z našej farnosti, prosím, aby sa im uvoľnilo miesto. Ďakujem za pochopenie.


Taktiež v pondelok a v nedeľu budú sv. liturgie pre OTP, čiže očkovaní, testovaní a tí, ktorí pred menej ako 180 dňami prekonali covid. V tomto režime môžeme zaplniť kapacitu chrámu 60 veriacich. Tam sa zapisovať netreba.

Pri každej sv. liturgii je nutné dať do krabičky papierik s menom, priezviskom a telefónnym číslom, pre očkovaných mať pri sebe potvrdenie o očkovaní (ak pravidelne navštevujete sv. liturgie, tak si môžete urobiť kópiu a nechať v sakristii, aby ste nemuseli vždy nosiť so sebou) a pre testovaných potvrdenie o negatívnom teste – antigénový nie starší ako 48 hodín a PCR test nie starší ako 72 hodín a pre prekonaných potvrdenie o prekonaní covidu kratšie ako 180 dní dozadu.


– v piatok po sv. liturgii bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi v chráme


V sakristii si môžete zakúpiť nástenný kalendár z časopisu Slovo po 2 € a stolový kalendár z Misionára po 2 €.


– u o. Slavomíra už môžete zapisovať úmysly sv. liturgii na prvý polrok 2022, t.j. do konca júna.


– vzadu v chráme sú lístky kvôli prieskumu o pútnickom mieste v Litmanovej. Prosím, aby ste si ich vzali, prípadne aj pre vašich rodinných príslušníkov, doma ich vypísali a následne do 21.novembra ich vhodili do krabičky v chráme. Ak tam nechcete písať svoje meno a priezvisko, nemusíte. Vaše lístky sa nebudú nikde posielať, len sa z toho urobí celkový prehľad za farnosť a odošle sa to na ABÚ, samozrejme bez akýchkoľvek mien. Ďakujem.

140225
Používateľov dnes : 172
Tento rok : 33459
Celkom užívateľov : 140225
Návštevy dnes : 619
Celkový počet náhľadov : 522750
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO