www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Oznamy

– keďže Predvečer narodenia Pána pripadá tento rok na nedeľu, liturgický program pred sviatkami narodenia Pána je trocha iný ako zvyčajne, taktiež v nedeľu – Predvečer narodenia Pána preto nie je  pôst, čiže nie je záväzné sa iba 1x najesť dosýta a 2x menšie občerstvenie, ale platí v tento deň zdržanlivosť od mäsa


– predvianočná sv. spoveď bude v chráme v stredu, štvrtok a v piatok od 16:30


– nezabudnite si na obrady v tomto týždni doniesť brožúrky „Christos raždajetsja“


– v piatok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi nebude.


– Drahí bratia a sestry. Srdečne Vás pozývame na náš farský ples, ktorý sa bude konať 20. januára 2024 o 18.00 v mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Cena vstupenky pre dospelú osobu je 35 eur a pre dieťa od 3 do 12 rokov 15 eur. Hosťom plesu bude vladyka Peter Rusnák. Vstupenky si môžete kupovať u p. Terézie Timurovej medzi nedeľňajšími svätými liturgiami alebo na telefónnom čísle, ktoré spolu s ostatnými informáciami nájdete na plagáte. Ak by niekto chcel prispieť nejakou cenou do tomboly, ktorej výťažok bude použitý pre potreby farnosti, nech sa obráti na o. Slavomíra. Tešíme sa na vašu hojnú účasť na plese.


– vzadu na stolíku sú nové mesačníky farnosti, ktoré si môžete zobrať domov, na zadnej strane je už rozpísaný liturgický program na sviatky Narodenia Pána, Obrezania Pána a Bohozjavenia.


– v sakristii sú nástenné kalendáre z časopisu Blahovistnik po 1 €, môžete si ich zakúpiť


– Drahí bratia a sestry, chrámový zbor našej gréckokatolíckej farnosti Vás všetkých pozýva na koncert s názvom V jasliach leží…,ktorý sa uskutoční na sviatok Narodenia nášho Pána, v pondelok 25. decembra o 14.30 tu v našom chráme. Hosťom koncertu bude Spevácky zbor Goldky pod vedením p. Kovalíkovej. Priveďte so sebou aj rodinu či známych Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.


– ak máte doma chorých, ktorí sa chcú vyspovedať pred sviatkami narodenia Pána, prípadne sa chcú spovedať aj pravidelne raz v mesiaci, nahláste ich u o. Slavomíra


– Bratia a sestry, prosím Vás, aby ste budúci týždeň v nedeľu (24. decembra) po liturgiách ostali na 15 – 20 minút v cerkvi, pani kantorky si s vami budú precvičovať nápev na anaforu liturgie sv. Bazila Veľkého, ktorá bude 25. decembra, 1. januára a 5. januára. Ďakujem.


– v nedeľu si môžete do chrámu doniesť kahance na odpálenie si z betlehemského svetla

– v piatok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi nebude


– Drahí bratia a sestry. Srdečne Vás pozývame na náš farský ples, ktorý sa bude konať 20. januára 2024 o 18.00 v mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Cena vstupenky pre dospelú osobu je 35 eur a pre dieťa od 3 do 12 rokov 15 eur. Hosťom plesu bude vladyka Peter Rusnák. Vstupenky si môžete kupovať u p. Terézie Timurovej medzi nedeľňajšími svätými liturgiami alebo na telefónnom čísle, ktoré spolu s ostatnými informáciami nájdete na plagáte. Ak by niekto chcel prispieť nejakou cenou do tomboly, ktorej výťažok bude použitý pre potreby farnosti, nech sa obráti na o. Slavomíra. Tešíme sa na vašu hojnú účasť na plese.


– vzadu na stolíku sú nové mesačníky farnosti, ktoré si môžete zobrať domov, na zadnej strane je už rozpísaný liturgický program na sviatky Narodenia Pána, Obrezania Pána a Bohozjavenia.


– v sakristii sú nástenné kalendáre z časopisu Blahovistnik po 1 €, môžete si ich zakúpiť

– v piatok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi nebude


– v nedeľu po večierni o 15:00 bude v chráme a následne na fare stretnutie s miništrantmi


– Drahí bratia a sestry. Srdečne Vás pozývame na náš farský ples, ktorý sa bude konať 20. januára 2024 o 18.00 v mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Cena vstupenky pre dospelú osobu je 35 eur a pre dieťa od 3 do 12 rokov 15 eur. Vstupenky si môžete kupovať u p. Terézie Timurovej medzi nedeľňajšími svätými liturgiami alebo na telefónnom čísle, ktoré spolu s ostatnými informáciami nájdete na plagáte. Ak by niekto chcel prispieť nejakou cenou do tomboly, ktorej výťažok bude použitý pre potreby farnosti, nech sa obráti na o. Slavomíra. Tešíme sa na vašu hojnú účasť na plese.


– vzadu na stolíku sú nové mesačníky farnosti, ktoré si môžete zobrať domov, na zadnej strane je už rozpísaný liturgický program na sviatky Narodenia Pána, Obrezania Pána a Bohozjavenia.


– v sakristii sú nástenné kalendáre z časopisu Blahovistnik po 1 €, môžete si ich zakúpiť

– streda 22.11. je vyhlásená pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi ako „Červená streda“, kedy si máme spomenúť v modlitbách na prenasledovaných a diskriminovaných kresťanov vo svete. V chráme sa za nich pomodlíme pred sv. liturgiou Moleben k Srdcu Ježišovmu.


– v piatok o 17:15 bude v chráme stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi


– v sakristii si môžete vyzdvihnúť stolové kalendáre z časopisu Misionár tí, ktorí ste sa nahlásili, prípadne ak ešte niekto chce, cena je 3€ za kus, tí, ktorí budete v r. 2024 odoberať Misionár ho budete mať v cene a príde vám s januárovým číslom časopisu.


– v sakristii si môžete členovia SSCM vyzdvihnúť knižný kalendár a podielovú knihu a taktiež zaplatiť členský poplatok 7 €. Ktorí nie ste členmi a máte záujem o knižný kalendár na rok 2024, v sakristii si ho môžete zakúpiť po 3 €.


– keďže sa blíži slávnosť sv. Mikuláša, prosím rodičov detí, ktoré budú chcieť balíček v chráme, aby prišli do sakristie do 3.12. zapísať meno a priezvisko dieťaťa, cena balíčka je 3 €


– Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa na škole uskutoční 8.12. so začiatkom o 9:00 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte vo vitríne chrámu.

– od 1.11. – 8.11. môžeme za duše v očistci získať plnomocné odpustky pre duše v očistci – je potrebné byť vyspovedaný, byť na sv. liturgii (sv. omši), prijať Eucharistiu, ísť na cintorín a pomodliť sa tam za zosnulých a tiež na úmysel sv. Otca


– v piatok o 17:15 bude v chráme stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi


– kto chce v roku 2024 odoberať časopis Misionár, nech sa do 1.11.2023 nahlási v sakristii, cena predplatného je 21 €, k tomu je v cene aj stolový kalendár na rok 2024. Kto by chcel len kalendár bez časopisu, tiež nech sa nahlási v sakristii, cena kalendára bez časopisu je 3 €.


Taktiež do 1.11. sa zapíšte v sakristii tí, ktorí chcete v r. 2024 odoberať časopis Slovo, cena predplatného je 27 €. Nástenný kalendár bez časopisu Slovo bude po 2 €, taktiež môžete nahlásiť v sakristii.


– v sakristii si môžete obnoviť hramoty za vašich zosnulých a taktiež ak by niekto chcel dať posvätiť pomník na cintoríne, tak 1.11. na sviatok všetkých svätých po pobožnosti na cintoríne bude o. dekan svätiť tieto pomníky, netreba nahlasovať dopredu, stačí, ak tam vtedy budete.


“Bratia a sestry, na nedeľu 5. októbra 2023 vyhlásil vladyka Peter Rusnák mimoriadnu zbierku na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením, ktoré zasiahlo naše územie 9. októbra 2023. V protopresbyterátoch, ktoré sú bližšie pri epicentre zemetrasenie poškodilo aj viaceré naše chrámy a farské budovy. Povzbudzujeme vás k štedrosti. Tu sa môže skutočne prejaviť naše spoločenstvo viery a lásky, že nám nie je ľahostajné utrpenie našich bratov a sestier. Keď sa bol vladyka pozrieť v niektorých farnostiach blízko epicentra, videl, že zemetrasenie zanechalo také škody, na odstránenie ktorých je potrebná pomoc nás všetkých. Vopred Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!”


– milí chlapci a dievčatá! Aj v našom chráme sa budú konať stretká pre deti a mládež od 3.ročníka základnej školy. Ak sa chceš zabaviť, spoznať nových priateľov a tešiť sa z Ježišových darov, neváhaj a príď na úvodné stretko, ktoré bude v nedeľu 5.novembra v našom chráme po druhej svätej liturgii. Už teraz sa na teba tešíme! Informáciu o tomto stretnutí nájdete aj vo vitríne chrámu.


– v sakristii si môžu členovia SSCM vyzdvihnúť knižné kalendáre spolku a podielovú knihu a zaplatiť členské 7 €, taktiež kto si chce kúpiť knižný kalendár SSCM po 3 €, môže tak urobiť v sakristii

128452
Používateľov dnes : 19
Tento rok : 21686
Celkom užívateľov : 128452
Návštevy dnes : 51
Celkový počet náhľadov : 486008
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO