www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Oznamy

– čo sa týka predplatného časopisov Slovo a Misionár, tak predplatné Slova na rok 2023 je 27 €, Misionár 21 €. Nahláste sa v sakristii do 23.10.2022


– v sakristii si môžete zakúpiť kalendár z časopisu Misionár za 2,50 €.

– prosím rodičov detí, ktoré navštevujú 3. ročník ZŠ, aby ich nahlásili na prípravu na 1. sv. spoveď do konca septembra v sakristii.


– čo sa týka predplatného časopisov Slovo a Misionár, tak predplatné Slova na rok 2023 je 27 €, Misionár 21 €. Nahláste sa v sakristii do 23.10.2022

– prosím rodičov detí, ktoré navštevujú 3. ročník ZŠ, aby ich nahlásili na prípravu na 1. sv. spoveď do konca septembra v sakristii.


– čo sa týka predplatného časopisov Slovo a Misionár, tak

predplatné Slova je na rok 27 €. Ceny išli aj v tomto hore, no šéfredaktor prosí, aby sa odoberatelia podľa možností neprestali naďalej prihlasovať odoberať tento časopis. Časopis je možné odoberať aj elektronicky, tam je cena 15 €. Ak by niekto chcel prispieť naviac na časopis Slovo k predplatnému, tak kto prispeje viac ako 5 €, môže vyhrať zaujímavé ceny, o ktorých sa dočítate v Slove č. 17/18 na poslednej strane.

predplatné časopisu Misionár je 21 € spolu s kalendárom na rok 2023. Elektronická verzia časopisu stojí 8 € na rok a pre tých, ktorí časopis zároveň odoberajú v tlačenej forme je elektronická verzia časopisu v hodnote 4 €

Väčšinu ale asi zaujíma predplatné časopisov v klasickej – papierovej forme, čiže ešte raz – Slovo 27 €, Misionár 21 €. Nahláste sa v sakristii do 23.10.2022


– V dňoch od piatka 23.9.-25.9.2022 sa uskutoční v našom chráme Trojdnie modlitieb, ktoré povedú mamy z Hnutia Modlitby matiek. Pozývame na tieto stretnutia Vás všetkých, aby sme takto mohli budovať živé spoločenstvo spolu s Ježišom a Máriou. Trojdnie začneme v piatok po večernej sv. liturgii o 19.00 h a pokračovať budeme v spoločných modlitbách v sobotu a v nedeľu vždy od 15.00 h.  

 

– prosím rodičov detí, ktoré navštevujú 3. ročník ZŠ, aby ich nahlásili na prípravu na 1. sv. spoveď do konca septembra v sakristii.


– Milí mladí, už o chvíľu začne ďalší ročník Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka – AŠAD. Pozývame vás stať sa učeníkmi Ježiša Krista a formovať sa v Ježišovej škole. Podrobné informácie nájdete na našom webe www.gmcbarka.skCena za víkend je 20 EUR. Vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na www.gmcbarka.sk je potrebné zaslať najneskôr do 16. septembra 2022 na adresu centra.


– V dňoch od piatka 23.9.-25.9.2022 sa uskutoční v našom chráme Trojdnie modlitieb, ktoré povedú mamy z Hnutia Modlitby matiek. Pozývame na tieto stretnutia Vás všetkých, aby sme takto mohli budovať živé spoločenstvo spolu s Ježišom a Máriou. Trojdnie začneme v piatok po večernej sv. liturgii o 19.00 h a pokračovať budeme v spoločných modlitbách v sobotu a v nedeľu vždyod 15.00 h.  

– pozývame deti a mládež na Farský deň, ktorý bude v sobotu 2.7. v Ľutine so začiatkom o 14:00 hod. Budú pripravené rôzne aktivity a súťaže, taktiež tam bude opekačka z vlastných zásob a bohatý program. Pozývame aj rodičov, príp. iných dospelých. Kto by rád pomohol pri stanovištiach, kde budú deti súťažiť, nech sa čo najskôr nahlási u o. dekana alebo o. kaplána. Deti a mládež nech sa prihlásia u o. kaplána do 29.6. Bližšie informácie nájdete na plagáte vo vitríne chrámu.


Drahí bratia a sestry!

Pozývam vás na púť k svätým hrobom svätých do Talianska v termíne od soboty 27.8 . do soboty 3.9.2022. Výhodou tohto termínu ohľadne dovolenky pre pracujúcich je, že zahŕňa len 3 pracovné dni, keďže sú tam dva dni štátnych sviatkov (29.8. a 1.9.). Navštívime mestá Rím, San Giovanni Rotondo – sv. páter Pio, Monte San Angelo – sv. archanjel Michal, Cascia – sv. Rita, Assisi – sv. František, Padova – sv. Anton a sv. Leopold Mandič. Taktiež bude možnosť okúpať sa v mori pri meste Manfredonia.
Cena zájazdu je 430 €, v cene je nadštandardná doprava, doprava po Ríme, 5x ubytovanie s raňajkami, 2x večera, pobytová taxa a sprievodca. Informácie nájdete aj na plagáte vzadu aj vo vitríne chrámu, príp. u o. Slavomíra.
Prosím vás, ktorí sa chcete tejto púte zúčastniť, aby ste sa prihlásili u o. Slavomíra DO 28. JÚNA, aby bolo podľa záujmu jasné, či sa táto púť uskutoční. Pozvite aj svojich známych.

Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO