www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Naša Pani z Guadalupe, Ruža mystická!

Oroduj za Cirkev, ochraňuj nášho pápeža Benedikta XVI., obhajuj všetkých tých, ktorí ťa vzývajú vo svojich potrebách.
Panna Mária, pravá Božia Matka od vekov, vypros nám u svojho Syna zachovanie našej viery, v ťažkostiach nášho života pevnú nádej, vrúcnu lásku a vzácny dar večného života. Amen.

 


 

K Ochrankyni nenarodených

Modlime sa za všetky obete potratov, modlime sa za všetkých zapojených do potratov, aby sa zmierili s Bohom a aby neviní mŕtvi boli spasení.

Najsvätejšia Matka Boha a Cirkvi, naša Guadalupská Panna Mária, teba si zvolil Otec pre Syna skrze Ducha Svätého. Ty si Žena odetá slnkom, ktorá mala rodiť, aby porodila Krista, zatiaľ čo satan, ohnivý drak, čaká, aby nenásytne zhltol tvoje Dieťa. Tak sa aj Herodes usiloval zničiť tvojho Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a pritom zmasakroval mnoho nevinných detí. Tak aj dnes potrat zabíja mnoho nevinných nenarodených detí a zneužíva mnoho matiek pri svojich útokoch na ľudský život a na Cirkev, Kristovo telo.
Matka Neviniatok, v tebe chválime Boha za jeho dary tebe – za tvoje Nepoškvrnené počatie, za tvoje oslobodenie od dedičného hriechu, za tvoju plnosť milostí, za tvoje materstvo Boha a Cirkvi, za tvoje neustále panenstvo a za tvoje neustále panenstvo a za tvoje nanebovzatie s telom i dušou.

Guadalupská Panna Mária rozdrvila hada, ktorému sa obetovali tisíce ľudí, v roku 1531

V knihe Levitikus čítame, ako Pán hovorí Mojžišovi o ťažkom zločine obetovania detí Molochovi, odvolávajúc sa na zvyky Kanaánčanov, ktorý obetovali deti božstvu Molochovi. Malé obete najprv zabili a potom spálili (Lv 20, 1-5; 18,21).
V Amerike sa pred piatimi storočiami konali kruté rituály s ľudskými obeťami v ríši Aztékov. Ročne obetovali 20 000 až 50 000 ľudí. Tieto rituály sa spájali aj s kanibalizmom . Väčšina obetí boli zajatci alebo otroci a okrem mužov obetovali aj ženy a deti. Mexický historik staroveku Ixtlilxochitl odhadol, že v Mexiku obetovali pätinu z detí. Tieto rituály vyvrcholili v roku 1487, keď Aztékovia obetovali v novom chráme Huitzilopochtli v Tenochtitlane (v súčasnosti Mexico City) bohato zdobenom hadmi. V jedinom obrade, ktorý trval štyri dni a štyri noci za neprestajného zvuku obrovských bubnov z hadej kože, aztécky vládca a uctievač diabla Tlacaellel predsedal obetovaniu viac ako 80 000 mužov.

Dnes starý had iste dosahuje znovu veľké úspechy útokmi na ľudský život. Milióny nenarodených detí sa každoročne zabíja na celej zemeguli procedúrami, ktoré v niektorých krajinách sú nielen legálne, ale aj podporované a financované. V mnohých prípadoch tieto procedúry prebiehajú podľa rovnakých pravidiel ako obete starovekému božstvu Molechovi – zabíjanie a potom kremácia malých detí.


Chcem vypočuť váš plač

Keď mal Diego 57 rokov, 9. dec. 1531 sa mu na kopci Tepeyac zjavila Panna Mária – dáma očarujúcej krásy. Jej odev svietil ako slnko a lúče, ktoré z Nej vychádzali, presväcovali skaly a okolie. Mladá dáma mu s úsmevom povedala: “Ja som Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme. Je mojím želaním, aby Mi tu postavili Boží dom, kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať ľuďom. Ja som vaša milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí Ma ľúbia, ktorí ku Mne volajú, ktorí majú ku Mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie.”

Pri zjavení 12. dec. 1531 Diego Panne Márii povedal, že sa ponáhľa do mesta po kňaza, pretože jeho strýko je veľmi chorý. Panna Mária mu povedala: “Nič ťa nemá vystrašiť, nič ťa nemá zarmútiť, nič nemá tvoju tvár, tvoje srdce zatemniť. Neboj sa tejto nemoci, ani nijakej inej nemoci alebo nejakého trápenia, nejakej bolesti. Či nie som tu, tvoja Matka? Nie si tu ty v mojom tieni, pod mojou ochranou? Nie som prameňom tvojej radosti? Nie si v záhyboch môjho plášťa, v mojich rukách? Potrebuješ ešte viac, ako to? Nenechaj sa kvôli chorobe tvojho strýka znepokojiť, lebo on na túto chorobu nezomrie. Práve teraz, v tomto okamihu, je vyliečený.”

Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO