www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

TROJDNIE MODLITIEB MATIEK V SABINOVE

KLIK fotoalbum

V dňoch od 23.-25.9.2016 sa v gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa v Sabinove konalo Trojdnie Modlitieb matiek. Pozvanie prijali aj mamy niektorých iných denominácií na území mesta Sabinov. Modlitbové stretnutia začali v piatok podvečer – mamy odprosovali za svoje hriechy, ktorých sa dopúšťali v rodinách, vo farnosti, či v zamestnaní. Sobota bola dňom odpúšťania a prosieb o obrátenie pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom ublížili mamám a ich deťom. Vyvrcholením Trojdnia bolo nedeľné stretnutie, počas ktorého mamy ďakovali a chválili Boha za všetko, čo urobil v ich životoch. Úmysel jednotlivých dní umocňovali aj symboly, ktoré hmatateľne prezentovali hriech, odpustenie, vďaky a chvály. V piatok bola symbolom pokánia slza, ktorá vo forme sklených guľôčok bola vkladaná do pripravenej nádoby a každá z mám si vzala bielu papierovú košieľku s veršom zo Svätého Písma. Symbolom odpustenia bolo horiace srdce, vytvorené z čajových sviečok, ktoré napovedali o tom, že srdce každej/ého z nás má horieť láskou k blížnemu. Symbolom vďaky a chvály bola maketa chrámu s bránou milosrdenstva. Na záver Trojdnia Modlitieb matiek bolo zdieľanie mám o spoločne prežitom čase a účasť na agapé, hostine lásky.

Soňa Lacková

Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO