www.greckokat-sabinov.sk
Dátum – čas

Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ
Opatrenia KORONAVIRUS

– keďže je teraz dovolené zaplniť maximálne 25 % kapacity chrámu, prosím, aby ste si sadali iba na miesta vyznačené nálepkami alebo na stoličky, aby sme neprekročili limit obsadenosti chrámu. Aj členovia rodín musia sedieť iba na vyznačených miestach, nie pri sebe (s výnimkou malých detí pri rodičovi). Stáť v chráme nie je dovolené (práve kvôli tomu, aby sme neprekročili dovolenú kapacitu). Buďme poslušní nariadeniam. Môže sa tiež stať, že príde aj kontrola z hygieny. Počas nedieľ a sviatkov budú v našom chráme tri sv. liturgie v daný deň a jedna s platnosťou večer predtým, aby sa každý do chrámu zmestil a zároveň aby sme nezaplnili viac ako 25 % chrámu (65 miest). Aby sa nestalo, že niekto príde do chrámu a už sa nezmestí, alebo aby na jednu sv. liturgiu neprišlo veľa ľudí a na druhú takmer nikto, budete sa musieť zapísať, na ktorú sv. liturgiu od 24.12. – 27.12. prídete. Vzadu po každej sv. liturgii bude zoznam s dátumom a časom sv. liturgie a s kolónkami, kde sa budete môcť zapísať, na ktorú sv. liturgiu prídete. Ak príde z vašej rodiny viac ľudí, je treba napísať každého do osobitnej kolónky, alebo jedno meno a do ďalších koloniek opakovací znak. Pri vstupe do chrámu sa musí kontrolovať, či ste zapísaní, aby sa nestalo, že niekto zapísaný sa dnu nedostane. Kto nebude na zozname zapísaný a chrám sa naplní, žiaľ, nebude môcť vojsť. Kto by sa zapísal a následne by nemohol prísť, nech sa príde zo zoznamu vyškrtnúť, aby sa prípadne mohol zapísať niekto iný.


Naďalej prosím, aby ste si pri vstupe do chrámu dezinfikovali ruky a nosili rúška a v laviciach si sadali na miesta označené značkami alebo na stoličky.


   – v sakristii si môžete zakúpiť kalendáre – knižný zo Spolku sv. Cyrila a Metoda po 3 €, z časopisu Misionár po 2 € a už je na voľný predaj nástenný kalendár z časopisu Slovo po 1,50 €.

Počítadlo návštev
016014
Používateľov dnes : 43
Používateľov včera : 83
Tento rok : 2149
Celkom užívateľov : 16013
Návštevy dnes : 86
Kto je on-Line : 1
Kamery Sabinov
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO