www.greckokat-sabinov.sk
Dátum – čas

Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ
Opatrenia KORONAVIRUS

Drahí veriaci,

už druhý rok prežívame sviatky vzkriesenia Ježiša Krista bez verejných bohoslužieb. Od začiatku roka 2021 sa nemôžte zúčastňovať spoločných bohoslužieb v našom chráme, na ktorý ste si mnohí už tak veľmi zvykli. Nikoho z nás táto situácia neteší, no všetci vieme, prečo je tomu tak. Že nás postihla epidémia, ktorá už viacerým z vás vzala niekoho blízkeho. Ľudia naokolo sú už poniektorí nervózni, niektorí prišli o zamestnanie a boja sa o budúcnosť, deti sa nemôžu normálne učiť a akoby to, čo sme predtým brali ako samozrejmosť, sa zrazu stáva niečím nedosiahnuteľným. Človek z toho všetkého môže zostať smutný, frustrovaný a možno aj s otázkou v srdci – nezabudol na nás Boh?

Bratia a sestry, uprostred toho všetkého nám prišli sviatky vzkriesenia Ježiša Krista. Sviatky, kedy na Veľký piatok sa zdá, akoby bol Ježiš porazený a smrť prevzala vládu aj nad ním samým. Akoby zlo bolo silnejšie ako dobro, tma mocnejšia ako svetlo. A ten, ktorý prišiel ako „Život“ visí mŕtvy na kríži. Možno stav, ktorý teraz, v čase pandémie, zažívajú mnohí ľudia. A tak Ježiša ukladajú do hrobu ako mŕtveho s myšlienkou, že už si budeme musieť pomôcť sami.

Ďalej prichádza Veľká sobota. Deň, kedy sa navonok stále zdá, akoby bol Ježiš porazený. Navonok je jeho telo uložené v hrobe, no on sám zostupuje do podsvetia, kde prebývajú duše spravodlivých starého zákona, tie, ktoré dosiaľ nemohli zažívať nebeskú blaženosť, pokiaľ Ježiš ešte neporazil smrť na kríži. A tak ich Ježiš vyvádza z tohto miesta na miesto Božej slávy, Božej prítomnosti.

Veľkonočná nedeľa. Naplnenie slov zo Skutkov apoštolov: „Ale Boh ho (Ježiša) vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.“ Sk 2, 24 Teda smrť nemala tú moc držať Ježiša ako mŕtveho a Otec ho kriesi z mŕtvych. Ježiš vstáva a tým dáva zmysel celej našej viere. „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.“ 1Kor 15, 14. 20

Toto je ústredná téma celej našej viery. Božia láska, ktorá sa ukázala na vykupiteľskom diele jeho Syna Ježiša Krista. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Jn 3, 16 Boh nás tak veľmi miloval, miluje a milovať bude, že aj dnes by pre nás urobil to isté, čo urobil vtedy, keď sa jeho Syn stal človekom a zomrel za nás. Božia láska je nekonečná, nemenná a nezávisí od žiadnych okolností. Boh nás neustále miluje. „Boh je láska.“ 1Jn 4, 16

Milovaní, aj keď táto doba je ťažká, Boh nás neprestal milovať. Aj keď ste možno prišli o niekoho zo svojich blízkych, aj keď ste sa možno vy sami borili s touto epidémiou a zostali vám následky, aj keď nemáme na všetko vysvetlenie a nerozumieme všetkému, čo Boh dovolí, aby sa dialo, v jednom môžeme mať istotu. Že Boh nás neprestal milovať a že jeho láska je tým, z čoho môžeme neustále čerpať radosť a pokoj.

Prajem teda vám, drahí veriaci našej farnosti, ale aj vašim blízkym a ostatným, ktorí toto čítajú svetlo do každej tmy, radosť do každého smútku a silnú vieru v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša Krista a vzkriesi aj nás.

„Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.“ Ef 2, 4 – 7

o. Slavomír Palfi

Počítadlo návštev
022782
Používateľov dnes : 82
Používateľov včera : 87
Tento rok : 8917
Celkom užívateľov : 22781
Návštevy dnes : 265
Kto je on-Line : 1
Kamery Sabinov
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO