www.greckokat-sabinov.sk
Dátum – čas

Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ
Opatrenia KORONAVIRUS

Zamyslenie na Nedeľu o Tomášovi a zároveň Nedeľu Božieho milosrdenstva

Aký krásny je súvis medzi tým, čo zažil apoštol Tomáš a Božím milosrdenstvom. Ale k tomu sa dostanem neskôr. V prvom rade chcem napísať, že mi je tak trocha ľúto apoštola Tomáša, že práve k jeho osobe prischlo to známe: „Neveriaci Tomáš.“ A pritom ani ostatní apoštoli vo svojej viere neboli úplne ideálni.

„Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: »Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.« Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“ Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem.“ Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci.“ Mt 26, 31 – 35

Všimnime si poslednú vetu z citátu, a síce, že podobne hovorili aj ostatní učeníci, že od Krista nikdy neodpadnú. A okrem Jána pod krížom nebol ani jeden. Zľakli sa a utiekli. Silné slová, no keď prišlo na lámanie chleba, báli sa.

Bratia a sestry, je veľmi dobré, že Biblia nemlčí ani o slabostiach učeníkov, či rôznych svätých a spravodlivých nového i starého zákona. Môžeme totiž vidieť, že to boli ľudia ako my – slabí a nedokonalí. Teda nie len Tomáš bol neveriaci, ale v istých chvíľach aj ďalší učeníci a ľudia, ktorí nasledovali Boha. A čo my? Keby sme opísali svoj vlastný život – koľkokrát sme už my sami zradili Krista, neverili mu, ba možno sa niekedy od neho úplne odvrátili? Je teda na mieste pohoršovať sa nad Tomášom, či inými, dnes svätými, ktorí v živote zblúdili, no prišiel čas, kedy si uvedomili, že tak to ďalej nejde a je čas vrátiť sa k Bohu? Istotne nie. Ba ich pády nás môžu dokonca povzbudiť v tom, že aj my máme nádej a napriek svojim hriechom sa vždy môžeme vrátiť k Bohu. Že to neboli žiadny nadľudia, ale takí ako my – ľudia s mäsa a kostí, ktorí mali svoje slabosti, pochybnosti, no dali Bohu vo svojom živote svoje miesto a yistili, že bez neho šťastnými nikdy nebudú. A tu je vidieť veľké Božie milosrdenstvo. Ako odpustil neveru Tomášovi, Petrovi a ostatným učeníkom, tak celé stáročia odpúšťa a bude odpúšťať tým, ktorí vstúpia do pokánia a nechajú sa očistiť od svojich hriechov. Ba ešte aj keď vidí naše slabosti a neraz slabú vieru, napriek tomu si nás chce použiť pre svoje zámery. „Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Mt 18, 16 – 20 Čítame tu, že ešte dokonca aj pred Ježišovým nanebovstúpením niektorí učeníci pochybovali. Napriek tomu ich Ježiš posiela učiť a krstiť v Božom mene.

Keď sa Ježiš nakoniec zjavil aj Tomášovi a ukázal mu svoje rany a povedal mu, nech sa ich dotkne, povedal sv. Tomáš: „Pán môj a Boh môj!“ To je návod, čo urobiť, ak padneme. Priblížiť sa naspäť k Bohu a vyznať, že aj napriek pádom je Boh našim Pánom. Teda apoštol Tomáš nebol len tým, kto neveril, že ostatní učeníci videli vzkrieseného Krista, ale aj tým, ktorí nás učí návratu k Bohu.

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ Ž 106, 1     

o.Slavomír Palfi

Počítadlo návštev
029147
Používateľov dnes : 31
Používateľov včera : 124
Tento rok : 15282
Celkom užívateľov : 29146
Návštevy dnes : 57
Kto je on-Line : 5
Kamery Sabinov
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO