www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Slava Isusu Christu!
Drahí bratia a sestry. Aj tento rok vás srdečne pozývame na akciu s názvom “Milión detí sa modlí ruženec”. Témou tohto ročníka je láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Modliť sa ruženec pozývame všetkých, deti so svojimi rodičmi, mladých i starých, na veku nezáleží. Tento spoločný celosvetový ruženec spoločne obetujeme za pokoj a jednotu vo svete. Modlitba ruženca nás má naplniť novou dôverou v Božiu lásku a ochranu, ktorú nám chce on sám darovať cez Božiu Matku. Preto neváhajte a prijmite pozvanie zapojiť sa do spoločnej modlitby presvätého ruženca. Modliť sa budem v gr. kat. chráme v Sabinove 18.10.2022 (utorok) o 17.15.


– stretnutie  prvoprijímajúcimi bude v piatok v chráme


– čo sa týka predplatného časopisov Slovo a Misionár, tak predplatné Slova na rok 2023 je 27 €, Misionár 21 €. Nahláste sa v sakristii do 23.10.2022

Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO