www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Každodenné prednášané modlitby veriacich vo farnosti za kňazov, kňazské a rehoľné povolania priniesli už svoje ovocie. Pán si povolal do svojej vinice týchto kňazov z farnosti: o. Mgr. Jozef Čekan, o. Mgr. Šoltysa Jozefa, o. Mgr. Jána Krehlíka, o. Mgr. Ivana Bojčuka a o. Mgr. Ľubomíra Karafu, o. Mgr. Kamila Fecha, o. Mgr. Michala Jančišina a o. Mgr. Slavomíra Tarasoviča.

Mgr. ČEKAN Jozef

Mgr. ČEKAN Jozef

Cirkevný titul: titulárny kanonik
Ordinovaný: 27.03.1967
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobiská: 1969 – 93 spr. far. Veľký Lipník, 1993 – 95 spr. far. Matiaška, 1995 – 99 spr. far. Remeniny, 1996 – 97 vicerektor kňazského seminára Prešov, 1999 – 2002 pracovník biskupského úradu poverený správou sakrálnych stavieb, 2000 – 01 výp. duchovný Ľubovec, 2002 rektor katedrálneho chrámu, 2002 – 04 metodik DKS, 2004 – 07 archivár biskupského úradu, 2007 – na odpočinku
Adresa: Jabloňová 16, 080 01 Prešov

Mgr. ŠOLTÝS Jozef

Mgr. ŠOLTÝS Jozef

Ordinovaný: 01.10.1993
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobiská: 1993 – 97 spr. far. Lomné, 1997 – 98 spr. far. Tichý Potok, 1998 – 99 spr. chrámu Ľutina, 1999 – 2006 spr. far. Renčišov, 2006 – spr. far. Malý Lipník

Mgr. KREHLÍK Ján

Mgr. KREHLÍK Ján

Cirkevný titul: titulárny arcidekan, právo nosiť zlatý kríž
Ordinovaný: 23.07.1995
Miesto ordinácie: Prešov
Vyššie a iné štúdia: Mgr. – PUU v Ríme (1995)
Pôsobiská: 1995 kaplán Trebišov, 1995 – 97 štúdium na PIO a na Kongregácii pre Kauzy svätých v Ríme, 1997- 2001 postulátor diecéznej fázy káuz svätých, 1997 – 99 spr. far. Levoča, 1999 – 2001 spr. far. Ľubovec, 1999 – 2002 diecézny vikár pre kauzy svätých, 2001 – 04 generálny postulátor, 2001 – 02 osobný sekretár biskupa, 2003 – farár Drienica.

Mgr. BOJČUK Ivan

Mgr. BOJČUK Ivan

Ordinovaný: 15.06.1997
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobiská: 1997 – 2003 spr. far. Osturňa, 2003 – 06 farár Kružlov, 2006 – 07 riaditeľ Eparchiálneho centra mládeže v Juskovej Voli, 2007 – spr. far. Pčoliné

Mgr. KARAFFA Ľubomír

Mgr. KARAFFA Ľubomír

Ordinovaný: 22.06.2003
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobiská: 2003 – 04 kaplán Svidník, 2004 – spr. far. Klenová

Mgr. FECH Kamil

Mgr. FECH Kamil

Ordinovaný: 20.06.2004
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobiská: 2004 – 05 kaplán Svidník, 2005 – spr. far. Ortuťová

Mgr. JANČIŠIN Michal Mgr. JANČIŠIN Michal
Ordinovaný: 11.06.2006
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobiská: 2006 – 07 kaplán Prešov – mesto, 2007 – spr. far. Kapišová

Mgr. TARASOViČ Slavomír

Ordinovaný: 28.6.2009
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobiská: 2009 kaplán Prešov – Sekčov

 

 

 

 

134938
Používateľov dnes : 5
Tento rok : 28172
Celkom užívateľov : 134938
Návštevy dnes : 14
Celkový počet náhľadov : 506259
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO