www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Blahoslavený mučeník
Metod Dominik Trčka, CSsR
(1886-1959)

Najvýznamnejšou osobnosťou z oo. redemptoristov, ktorí pôsobili v Sabinove bol o. Metod Dominik Trčka, CSsR ktorého Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 4. novembra 2001 v Ríme vyhlásil za blahoslaveného. Nakoľko o. Metod pôsobil v našom chráme a bol v spomínanom roku 1950 práve v Sabinove internovaný a následne uväznený ponúkame jeho stručný životopis:

Metod Dominik Trčka sa narodil sa 6. júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravici v Čechách ako siedme dieťa v rodine Františky Sterbovej a Tomáša Trčku. Najprv navštevoval miestnu školu vo Frýdlante a potom v Místku. Šiestu triedu gymnázia končil v rokoch 1902/03 na súkromnom gymnáziu redemptoristov v Cervenke. Vstúpil do rehole redemptoristov pražskej provincie, kde 25. augusta 1904 zložil rehoľné sľuby a po ukončení štúdií 17. júla 1910 prijal kňazské svätenia.

Už počas štúdií v seminári túžil pracovať medzi kresťanmi východného obradu, čo sa aj uskutočnilo, keď v roku 1919 je spolu s o. Nekulom poslaný do Haliče – ľvovskej metropólie pracovať medzi gréckokatolíkov. Jeho misia v Haliči trvala len dva roky a už v decembri 1921 je poslaný do Stropkova, kde sa zakladá prvý kláštor redemptoristov na Slovensku, v ktorom pôsobili redemptoristi obidvoch obradov – západného a východného. Tu spolu so spolubratmi konal ľudové misie medzi gréckokatolíkmi v prešovskej, križevackej a mukačevskej eparchii.

V roku 1931 sa gréckokatolícki otcovia presťahovali do nového kláštora v Michalovciach a otec Metod je menovaný za rektora kláštora. Keď bola v decembri 1945 založená a v marci promulgovaná nová gréckokatolícka viceprovincia so sídlom v Michalovciach, o. Metod sa stal je prvým predstaveným. Pod jeho vedením sa redemptoristi vrátili do Stropkova, kde postavili Chrám sv. Cyrila a Metoda a taktiež založili kláštor v Sabinove. Život vo viceprovincii sa začal sľubne rozvíjať ľudovými misiami a apoštolátom pera. Všetko sa ukončilo s nástupom tota­litného systému.

Po násilnej barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950, kedy komunistická moc obsadila kláštory a rehoľníkov internovala v koncentračných táboroch, o. Metod, práve vtedy pôsobil v Sabinove, bol internovaný do Podolínca, odkiaľ ho viackrát vzali do vyšetrovacej väzby, do povestného “leopoldovského mlyna”. Štátny prokurátor ho na súdnom pojednávaní 21. apríla 1952 obvinil zo spolupráce s vladykom Gojdičom, že rozširoval jeho ilegálne protištátne pastierske listy a dával skrze svojich predstavených v Prahe tajné informácie do Ríma. Bolo to kvalifikované ako velezrada a vyzvedačstvo na 12 rokov väzenia. Otec Metod prešiel väzenie v Ilave a na Mirove, aby nakoniec v apríli 1958 skončil v Leopoldove.

Na Vianoce v roku 1958 si o. Metod spieval potichučky vianočnú koledu a väzenský dozorca, ktorý ho počul, ho dal eskortovať do korekcie. Betónová miestnosť s malým okienkom, so sprísneným režimom, v ktorej dostával stravu len každý druhý deň, pripravila o. Metoda o zdravie. Dostal zápal pľúc a vysoké horúčky. Jeho Stvoriteľ a Pán si ho povolal k sebe 23. marca 1959, v deň, keď pred 13. rokmi sa stal viceprovinciálom michalovskej viceprovincie.

Lekár, ktorý o. Metoda v Leopoldove ošetroval, vo svojom svedectve spomína, že keď sa ospravedlňoval o. Metodovi, že mu nemôže pomôcť, ten mu odpovedal: “Na nikoho sa nehnevám a všetkým odpúšťam!”

O. Metod Trčka bol na druhý deň po smrti pochovaný na väzenskom cintoríne. Až po obnovení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v r. 1968 mohli požiadať redemptoristi o prevezenie telesných pozostatkov o. Trčku z leopoldovského väzenského cintorína do Michaloviec. Exhumácia sa uskutočnila 16. októbra 1969. Pohrebné obrady boli vykonané 17. októbra 1969 v Michalovciach. Cirkev uznala jeho svedectvo viery, lebo po zakončení diecéznej a rímskej fázy beatifikačného procesu bol 24. apríla 2001 pápežom Jánom Pavlom II. podpísaný dekrét o mučeníctve o. Metoda Dominika Trčku.

Sľubný rozvoj Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý nastal vďaka horlivej činnosti, ale aj osobného svätého života vtedajšieho biskupa, už spomínaného Pavla Petra Gojdiča bol však násilne prerušený v dôsledku februárových udalostí v roku 1948. V nasledujúcich rokoch 1949 – 50 sa položili ústavné a zákonné základy totálnej kontroly cirkvi zo strany štátu a tým aj jej plánovanej likvidácie. Tŕňom v oku sa stala zvlášť Gréckokatolícka cirkev pre svoju vernosť Rímu. Vyvrcholenie všetkých útokov proti nej sa udialo dňa 28. apríla 1950, keď tzv. Prešovským soborom bola Gréckokatolícka cirkev v Československu postavená mimo zákon a bola zakázaná jej činnosť. Biskupi putovali do väzenia, väčšina kňazov do českého pohraničia a duchovnej správy nad gréckokatolíckymi veriacimi sa ujala Pravoslávna cirkev. Jej kňazi začali postupne pôsobiť na gréckokatolíckych farnostiach a podobne tomu bolo aj v Sabinove. V rokoch 1950 až 1968 v sabinovskej farnosti pôsobili títo kňazi:

1950 – 1952 Miškovič
1952 – 1953  M. Lacko
1953 -1956 Jozef Molčan, Peter Staurovský
1956 – 1958 Kornel Andráško
1958 – 1968 R. Ferency

Prof., ThDr., PhD. Peter Šturak (Gréckokatol. farnosť v Sabinove ….)

145201
Používateľov dnes : 137
Tento rok : 38435
Celkom užívateľov : 145201
Návštevy dnes : 356
Celkový počet náhľadov : 541647
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO