www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ
Opatrenia KORONAVIRUS

Farský chrám

Stredobodom života farnosti je chrám. Boží chrám je vo všetkých náboženstvách posvätné miesto. Symbolický význam chrámu je trojaký:

a) znázorňuje Ježiša Krista a jeho kráľovstvo, lebo v chráme pod spôsobom chleba a vína tajomne prebýva Eucharistický Kristus,
b) znázorňuje kráľovstvo Ježiša Krista aj tu na zemi, lebo sa v ňom zhromažďujú veriaci, údy jeho tajomného Tela,
c) znázorňuje aj opravdivé kresťanstvo – kresťanský ideál, ktorý skrze Krista sa zjednocuje aj Pánovu Cirkev.

Je to dom Boží, miesto kde sa schádzavajú veriaci v nedele, vo sviatky, ale aj vo všedné dni v týždni. Ako už bolo spomínané v histórii našej farnosti, do začiatku 20. storočia gréckokatolícki veriaci nemali svoj chrám. Chodili na bohoslužby do Drienice (Šomy). Pochvalná zmienka je o veriacich v protokole z vizitácie mukačevského biskupa Michala Manuela Olšavského (1743 – 1767), keď navštívil Drienicu na Velkú noc v roku 1750. Chrám v Sabinove bol budovaný v rokoch 1898 – 1904 a 30. mája 1904 slávnostne posvätený. Pôvodne bol zasvätený sv. Jurajovi, velkomučeníkovi.

Od roku 1917 bol menovaný za kaplána o. Peter Gojdič. Prevzal na seba starosť o vymaľovanie chrámu, ktorý bol vymaľovaný maliarmi Kurtom, Jordanom a Kochom. Takisto mladý kaplán zaobstaral zvony pre sabinovský chrám. Zvony majú mená: Božské Srdce, Juraj, Mikuláš.

Práve v súvislosti s osobou o. Gojdiča, ktorý bol veľkým ctiteľom Božského Srdca, dochádza k zmene patrocínia chrámu na chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Božské Srdce). Svedčí o tom aj listina Coetus preshyterorum Saecuiarium ad Sanctae Mariae de Pace Urbis zo dňa 3. augusta 1926.

Chrám je postavený v štýle stavieb začiatku 20. storočia. Má trojité členenie: predsieň, loď a svätyňa. Svätyňa od oltára nie je oddelená ikonostasom. Ústredná maľba na stene za oltárom je práve maľba Božského Srdca. Napravo je malba sv. Juraja-veľkomučeníka, naľavo nad žertvenníkom je malba Abrahámovej obety Izáka.

V lodi chrámu na nachádzajú obrazy: Matka Ustavičnej Pomoci a sv. Jozef. Zvláštnosťou nášho chrámu je relikviár blahoslaveného biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM s jeho obrazom, ktorý bol slávnostne inštalovaný za účasti Mons. Jána Hirku, sídelného biskupa pri diecéznej odpustovej slávnosti Božského Srdca v roku 2002.

Za účinkovania o. Vojtecha Boháča v rámci osláv 700. výročia udelenia mestských práv Sabinova v roku 1999 bol farský chrám povýšený na diecézne pútnické miesto.

Prof., ThDr., PhD. Peter Šturak (Gréckokatol. farnosť v Sabinove ….)

Počítadlo návštev
088609
Používateľov dnes : 78
Používateľov včera : 164
Tento rok : 38003
Celkom užívateľov : 88608
Návštevy dnes : 302
Kto je on-Line : 1
Kamery Sabinov
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO