www.greckokat-sabinov.sk
Dátum – čas

Liturg. čítania na každý deň
Filiálka Šar. Michaľany
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Kníhkupectvo ZACHEJ
Panoráma chrámu
TROJDNIE MODLITIEB MATIEK V SABINOVE V dňoch od 23.-25.9.2016 sa v gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa v Sabinove konalo Trojdnie Modlitieb matiek. Pozvanie prijali aj mamy niektorých iných denominácií na území mesta Sabinov. Modlitbové stretnutia začali v piatok podvečer - mamy odprosovali za svoje hriechy, ktorých sa dopúšťali v rodinách, ... viac
Krehlík
Naliehavá žiadosť o modlitbu za severnom Iraku od anglických misionárov: Priateľ práve dostal správu od svojho brata so žiadosťou o modlitbu. Brat je súčasťou misijnej spoločnosti a ISIS teraz obsadila mesto, v ktorom sa nachádzate. Hovorí, že ISIS systematicky idú od domu k domu obývaných kresťanmi a žiadajú deti, aby ... viac
Krehlík
  Modlitba k SVÄTEJ RODINE Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky,na vás sa s dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večera)dlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, ... viac
Krehlík
Modlitba za úctu k životu Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť. Teba, ... viac
Krehlík
Naša Pani z Guadalupe, Ruža mystická! Oroduj za Cirkev, ochraňuj nášho pápeža Benedikta XVI., obhajuj všetkých tých, ktorí ťa vzývajú vo svojich potrebách. Panna Mária, pravá Božia Matka od vekov, vypros nám u svojho Syna zachovanie našej viery, v ťažkostiach nášho života pevnú nádej, vrúcnu lásku a vzácny dar večného ... viac
Krehlík
MODLITBA K  SV. CYRILOVI A METODOVI Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve. Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia. Pokorne ďakujeme ... viac
Krehlík
Počítadlo návštev
010951
Používateľov dnes : 6
Používateľov včera : 86
Tento rok : 10950
Celkom užívateľov : 10950
Návštevy dnes : 28
Kto je on-Line : 1
Kamery Sabinov
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO