www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ
MODLITBA K  SV. CYRILOVI A METODOVI Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve. Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia. Pokorne ďakujeme ... viac
Krehlík
Drahý Ježišu, dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu vec. Dovoľ mi stať sa televízorom. Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti televízor u nás. Mať špeciálne miesto úplne pre seba a zhromažďovať okolo seba celú rodinu. Chcel by som byť braný vážne, keď hovorím, byť v centre pozornosti... ... viac
Krehlík
Modlitba pre ženy v požehnanom stave  k svätému Gerardovi. Milé budúce mamičky, myslím, že aj takýto príspevok tu môže nájsť svojich adresátov, úprimne želám šťastné tehotenstvo i pôrod a veľa radosti zo zdravých detí. Modlitba pre matky v požehnanom stave:  "Otče,viem, že sa o mňa staráš a rozumieš, ako sa ... viac
Krehlík
V škole Božského Srdca Ježišovho sa v júni 2011 učíme: prijímať i dávať požehnanie... Tradične bývajú v júni vysvätení novokňazi, primície, novokňazské požehnania. Náš svätý zakladateľ Ján Eudes písal kňazom o kňazoch, že "....musia viac žehnať, aby bolo ľudstvo oslobodené od satana." No „neuvedomujú si a nevedia, akú majú moc ... viac
Krehlík
Modlitba za kňaza: Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský a najvyšší Kňaz, nech sila tvojho milosrdenstva sprevádza... (meno a priezvisko kňaza) všade a chráni ho od nástrah a osídiel diablových, ktoré sú neprestajne nastavované na jeho dušu. Nech moc tvojho milosrdenstva, ó, Pane, ... viac
Krehlík
  PRED VYUČOVANÍM Pane môj, keď začujem školské zvonenie, Ty mi pripomínaš, že mám využiť každú chvíľku, lebo čas sa nevráti. Daj mi sústredenosť a pozornosť, aby som prijal každý nový poznatok. Chcem pozorne počúvať a múdro sa pýtať. Nechcel by som vyrušovať a kaziť výklad učiteľa. Učiteľom daj veľa ... viac
Krehlík
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO