Gréckokatolícka farnosť Sabinov

www.greckokat-sabinov.sk

Filiálka Šar. Michaľany

Liturg. čítania na každý deň

Skupiny článkov

TV LOGOS – naživo

Grk. teolog. fakulta v Prešove

Redakcia časopis SLOVO

SLOVO PROMO VIANOCE

Kníhkupectvo ZACHEJ

1 2 3 60

– v piatok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi pred liturgiou nebude, deti budú viesť po Liturgii VPD Krížovú cestu


– počas pôstu je vzadu na stolíku, ako aj po predchádzajúce roky, Pôstna krabička, tento rok pre zdravotne postihnuté deti v Rwande. Keďže pôst je spojený okrem modlitby, zdržanlivosti od jedla aj s almužnou, môžete na to využiť aj túto pôstnu krabičku, ktorá bude v chráme do konca pôstu a pomôcť svojim finančným darom tým, ktorí sú na tom finančne oveľa horšie ako my. Vopred Pán Boh zaplať.


– v nedeľu 26.3. sa posúva čas z 2:00 na 3:00


Milý mladý priateľ!
Srdečne Ťa pozývame na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. marca o 14.30 hod. v chráme.
Toto pozvanie platí pre všetkých miništrantov i tých, ktorí by chceli začať miništrovať a takto slúžiť pri Pánovom oltári.

– v piatok bude o 17:15 v chráme stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi


– počas pôstu bude vzadu na stolíku, ako aj po predchádzajúce roky, Pôstna krabička, tento rok pre zdravotne postihnuté deti v Rwande. Keďže pôst je spojený okrem modlitby, zdržanlivosti od jedla aj s almužnou, môžete na to využiť aj túto pôstnu krabičku, ktorá bude v chráme do konca pôstu a pomôcť svojim finančným darom tým, ktorí sú na tom finančne oveľa horšie ako my. Vopred Pán Boh zaplať.

 

1 2 3 60

Panoráma chrámu

Poštové schránky

Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................

Ako sa Vám páči stránka?

Cestovný poriadok SK

Počasie

Internet RÁDIO