Myšlienka sv. Františka Saleského na dnešný deň:
Koľkokrát hovoríme, mám toľko chýb, som taký nedokonalý! No neviem, ako by ste zniesli, keby to druhý povedal o vás, alebo keby povedal i menej.