Myšlienka sv. Františka Saleského na dnešný deň:
Veľký strach pred smrťou nie je hriechom, ale škodí srdcu, lebo sa v tomto súťažení nemôže v láske spojiť s Bohom.