Myšlienka sv. Františka Saleského na dnešný deň:
Usilujte sa, aby naša nábožnosť bola milá, aby si ju každý zamiloval a dostal chuť si ju osvojiť.