Myšlienka sv. Františka Saleského na dnešný deň:
Najťažšie je zriecť sa svojej mienky. A predsa pre pokoru a dokonalosť niet nič potrebnejšieho.