Myšlienka sv. Františka Saleského na dnešný deň:
V suchopárnosti a v protivenstvách dúfajte. V útechách a keď sa vám darí, sa obávajte. Ale v oboch prípadoch, to je vždy, buďte pokorní.