Myšlienka sv. Františka Saleského na dnešný deň:
Ako Ján bol predchodcom Krista, tak je pokora predchodcom lásky.