"Čnosti, ktoré vyrástli v priaznivých podmienkach, sú zväčša slabé a malé. Čnosti, ktoré vyrastajú v ťažkostiach, bývajú pevné a stále."