"Kto trpí z čistej lásky k Bohu, neponosuje sa, ale ani nevyhľadáva súcit iných."