www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

– na sviatok Povýšenia svätého Kríža dňa 14. septembra 2023 sa uskutoční pobožnosť Krížovej cesty spolu s posvätením nových krížov na Šanci. Stretneme sa s bratmi rímskokatolíkmi o 16:00 na lúke pri krížoch na mieste bývalého futbalového ihriska. Táto pobožnosť sa vzhľadom na to, že ide o lesný terén, bude konať len v prípade priaznivého počasia. Počas pobožnosti dbajte prosím o zvýšenú bezpečnosť, zvlášť u detí.


– pozývame vás na slávenie archijerejskej svätej liturgie, ktorou si v pondelok 11. septembra 2023 o 8:30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pripomenieme 20. výročie blahorečenia nášho hieromučeníka Vasiľa Hopka. Po archijerejskej svätej liturgii sú všetci prítomní pozvaní na spoločné agapé, ktoré bude pripravené v priestoroch Arcibiskupského úradu.


– Bratia a sestry, v sobotu 23.9. sa uskutoční Púť gréckokatolíkov do Sanktuária Božieho milosrdenstva do Krakova – Lagievniky. Máme objednaný autobus, cena na osobu je 15€. Prosím, aby ste sa v prípade záujmu zapísali v sakristii do soboty 16.9., aby sme prípadne ešte stihli doplniť autobus veriacimi z iných farností. Nenechávajte si nahlásenie na poslednú chvíľu, lebo ak sa kapacita autobusu naplní, nebude sa už dať prihlásiť. Taktiež prosím, aby ste hneď pri zapísaní sa v sakristii aj vyplatili poplatok. V prípade, že sa prihlásite a následne nebudete môcť ísť, skúste namiesto seba nájsť náhradu. Odchod autobusu bude ráno o 5:00 od VÚB. Program slávnosti je vo vitríne chrámu.


– kto chce v roku 2024 odoberať časopis Misionár, nech sa do 1.11.2023 nahlási v sakristii, cena predplatného je 21 €, k tomu je v cene aj stolový kalendár na rok 2024. Kto by chcel len kalendár bez časopisu, tiež nech sa nahlási v sakristii, cena kalendára bez časopisu je 3 €.


Taktiež do 1.11. sa zapíšte v sakristii tí, ktorí chcete v r. 2024 odoberať časopis Slovo, cena predplatného je 27 €.


– Milí mladí, už o chvíľu začne ďalší ročník Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka – AŠAD. Pozývame vás stať sa učeníkmi Ježiša Krista a formovať sa v Ježišovej škole. Podrobné informácie nájdete na webe www.gmcbarka.sk. Cena za víkend je 25 EUR. Vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na www.gmcbarka.sk je potrebné zaslať najneskôr do 15. septembra 2023 na adresu centra.


Drahí bratia a sestry! 

Dňa 16. septembra zavíta do Klokočova veľmi vzácny hosť, kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej Stolice. Prichádza ako pútnik, aby sa pomodlil pred milostivým obrazom Bohorodičky, ktorú uctievame ako Patrónku Zemplína a aby sa stretol s gréckokatolíkmi žijúcimi na celom Slovensku. Ide o doteraz najvyšší prejav úcty a náklonnosti prejavený tomuto miestu a ďalším z prejavov lásky po návšteve dvoch pápežov v Prešove zo strany najvyššej hierarchie cirkvi. Preto vás chceme všetkých čo najsrdečnejšie pozvať k tejto historickej udalosti, za účasti významných cirkevných autorít zo Slovenska i zahraničia, aby sme tak spoločne vytvorili jedno nádherne modlitbové spoločenstvo okolo našej Nebeskej Matky pri slávení archijerejskej svätej liturgie so začiatkom o 10.00 hod.

145203
Používateľov dnes : 2
Tento rok : 38437
Celkom užívateľov : 145203
Návštevy dnes : 7
Celkový počet náhľadov : 541667
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO