www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

– od 1.11. – 8.11. môžeme za duše v očistci získať plnomocné odpustky pre duše v očistci – je potrebné byť vyspovedaný, byť na sv. liturgii (sv. omši), prijať Eucharistiu, ísť na cintorín a pomodliť sa tam za zosnulých a tiež na úmysel sv. Otca


– v piatok o 17:15 bude v chráme stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi


– kto chce v roku 2024 odoberať časopis Misionár, nech sa do 1.11.2023 nahlási v sakristii, cena predplatného je 21 €, k tomu je v cene aj stolový kalendár na rok 2024. Kto by chcel len kalendár bez časopisu, tiež nech sa nahlási v sakristii, cena kalendára bez časopisu je 3 €.


Taktiež do 1.11. sa zapíšte v sakristii tí, ktorí chcete v r. 2024 odoberať časopis Slovo, cena predplatného je 27 €. Nástenný kalendár bez časopisu Slovo bude po 2 €, taktiež môžete nahlásiť v sakristii.


– v sakristii si môžete obnoviť hramoty za vašich zosnulých a taktiež ak by niekto chcel dať posvätiť pomník na cintoríne, tak 1.11. na sviatok všetkých svätých po pobožnosti na cintoríne bude o. dekan svätiť tieto pomníky, netreba nahlasovať dopredu, stačí, ak tam vtedy budete.


“Bratia a sestry, na nedeľu 5. októbra 2023 vyhlásil vladyka Peter Rusnák mimoriadnu zbierku na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením, ktoré zasiahlo naše územie 9. októbra 2023. V protopresbyterátoch, ktoré sú bližšie pri epicentre zemetrasenie poškodilo aj viaceré naše chrámy a farské budovy. Povzbudzujeme vás k štedrosti. Tu sa môže skutočne prejaviť naše spoločenstvo viery a lásky, že nám nie je ľahostajné utrpenie našich bratov a sestier. Keď sa bol vladyka pozrieť v niektorých farnostiach blízko epicentra, videl, že zemetrasenie zanechalo také škody, na odstránenie ktorých je potrebná pomoc nás všetkých. Vopred Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!”


– milí chlapci a dievčatá! Aj v našom chráme sa budú konať stretká pre deti a mládež od 3.ročníka základnej školy. Ak sa chceš zabaviť, spoznať nových priateľov a tešiť sa z Ježišových darov, neváhaj a príď na úvodné stretko, ktoré bude v nedeľu 5.novembra v našom chráme po druhej svätej liturgii. Už teraz sa na teba tešíme! Informáciu o tomto stretnutí nájdete aj vo vitríne chrámu.


– v sakristii si môžu členovia SSCM vyzdvihnúť knižné kalendáre spolku a podielovú knihu a zaplatiť členské 7 €, taktiež kto si chce kúpiť knižný kalendár SSCM po 3 €, môže tak urobiť v sakristii

Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO