Gréckokatolícka farnosť Sabinov

www.greckokat-sabinov.sk

Dátum – čas

Filiálka Šar. Michaľany

Liturg. čítania na každý deň

Skupiny článkov

TV LOGOS – naživo

Grk. teolog. fakulta v Prešove

Redakcia časopis SLOVO

SLOVO PROMO VIANOCE

Kníhkupectvo ZACHEJ

Opatrenia KORONAVIRUS

V škole Božského Srdca Ježišovho sa v júni 2011 učíme:
prijímať i dávať požehnanie…

Sabinov Božské srdce Ježišovo

Tradične bývajú v júni vysvätení novokňazi, primície, novokňazské požehnania. Náš svätý zakladateľ Ján Eudes písal kňazom o kňazoch, že

Sv. Eudes

“….musia viac žehnať, aby bolo ľudstvo oslobodené od satana.” No „neuvedomujú si a nevedia, akú majú moc a silu… Nech ju vykonávajú! Toto posolstvo o moci a sile kňazského požehnania nech sa dostane všade tam, kde žije kňaz podľa Srdca Ježišovho!” Podvedený otec Izák požehnal Jakuba namiesto Ezaua a ešte aj dnes po tisícročiach sú dejiny ľudstva poznačené účinkami tohto požehnania (Gn 27, 2711)! Zomierajúci Jakub požehnal svojich synov tak, že z pokolenia štvrtého syna Júdu sa narodí Mesiáš – a stalo sa, takže celá Cirkev, celé ľudstvo žije už dvetisíc rokov v tomto požehnaní (Gn 49, ln)!!! Kvôli novokňazskému požehnaniu sa oplatí aj topánky si zodrať – dnes možno skôr pneumatiky…

Aj členom Bratstva musí záležať na požehnaní, prijímajme ho pri každej príležitosti a aj ho dávajme pri každej príležitosti. Prenasledovaným kresťanom napísal svätý Pavol: „Žehnajte a nepreklínajte…” (Rim 12,14). Pritom samozrejme nesmieme zabúdať, že „Je nesporné, že väčší žehná menšieho” (Hebr 7,7) – ako Božie slovo objasňuje Melchizedechovu veľkosť. Teda nie veriaci žehnajú svojho kňaza, nie deti rodičov… Môžu a majú vyprosovať Božie požehnanie, alebo oznámiť po návrate z púte, že XY posiela požehnanie… Milióny veriacich nepristupovali k blah. Jánovi Pavlovi II., aby mu dali požehnanie, ale aby ho od neho prijali… (ako aj všetci členovia bratstva od Benedikta XVI.) On žehnal na každom kroku a my všetci sme mu vyprosovali Božie požehnanie…

Ďakujeme horliteľom, ktorí nám posielajú čitateľne meno, dátum narodenia a adresu nových záujemcov o členstvo: Krnáčová Anna, Bratstvo BSI, 962 44 Litava; tel.:0455572133, alebo 0905591892, alebo email: kovac.imrich@gmail.com

 

Modlitba za kňaza:

Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský a najvyšší Kňaz, nech sila tvojho milosrdenstva sprevádza… (meno a priezvisko kňaza) všade a chráni ho od nástrah a osídiel diablových, ktoré sú neprestajne nastavované na jeho dušu. Nech moc tvojho milosrdenstva, ó, Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo ty všetko môžeš”

 

PRED VYUČOVANÍM

Pane môj, keď začujem školské zvonenie, Ty mi pripomínaš, že mám využiť každú chvíľku, lebo čas sa nevráti. Daj mi sústredenosť a pozornosť, aby som prijal každý nový poznatok. Chcem pozorne počúvať a múdro sa pýtať. Nechcel by som vyrušovať a kaziť výklad učiteľa. Učiteľom daj veľa dobroty a trpezlivosti. Chcem rásť v múdrosti a v Tvojej láske a za všetko poznanie ďakovať Tebe a tým, ktorí ma dobre učia.

KEĎ SOM DOSTAL JEDNOTKU

Pane, dnes som v škole dostal jednotku. Teším sa a s tou radosťou sa chcem podeliť s Tebou aj s rodičmi. Keď si mal 12 rokov udivil si múdrymi odpoveďami všetkých učiteľov. A predsa si bol poslušným rodičom. Pane, dal si mi dary v podobe talentov. Sľubujem, že nezakopem ani jeden. Najviac Ťa prosím, aby som za celý svoj život a za poslednú odpoveď dostal jednotku od Teba.

PRED DOMÁCIMI ÚLOHAMI

Pane Ježišu, Ty si odišiel do púšte a 40 dní si sa chystal na svoju veľkú úlohu: zvestovať Otca ľuďom. Chcem sa pripraviť do školy. Pomôž mi stíšiť sa a sústrediť. Viem, že keď sa dobre učím, vždy lepšie poznávam Teba a Ty máš zo mňa radosť. Prosím ťa za mojich spolužiakov, ktorí si teraz robia úlohy. Pomôž všetkým i tým, ktorým ide učenie ťažšie.

 

Preblahoslavená Panna Mária, teba Boh ustanovil za Pomocnicu kresťanov. Buď našou Matkou a ochrankyňou nášho domova. Prosíme ťa, preukazuj nám svoju veľkú pomoc a ochraňuj tento náš domov od každej škody: od požiaru, záplav, blesku, víchru, zemetrasenia, od zlodejov, zlých ľudí, nepriateľských vpádov, od vojny a každej pohromy. Požehnaj, ochraňuj, bráň a stráž nás ako svoje deti, všetkých čo v ňom bývame. Zachráň nás od každého nešťastia a nehody, ale nadovšetko, vypros nám potrebnú milosť, aby sme konali čo najviac dobra a vyhýbali sa hriechu.
Mária pomocnica kresťanov, oroduj za nás a my sa Ti navždy zasväcujeme. Amen

(Verím a myslím, že budete mať radosť z tejto zaujímavej modlitby, ktorá bola prednesená v Kansase pri otvorení zasadania senátu. Zdá sa, že modlitba zahŕňa problémy celého ľudstva.)

Keď ministra Joeho Wrighta poprosili, aby otvoril nové zasadanie kansaského senátu, každý očakával, že bude nasledovať zvyčajná formálna úvodná reč, ale tu je to, čo sa dalo počuť:

Nebeský Otec, prichádzame dnes pred Teba.
Poprosiť Ťa o odpustenie požiadať o riadenie a sprevádzanie. Vieme, že Tvoje Slovo hovorí:
Beda tomu, kto zlo nazýva dobrom , ale to je presne to, čo sme urobili.
Opustili sme našu duchovnú rovnováhu a prevrátili sme naše hodnoty.
Vykorisťovali sme chudobných a nazvali sme to lotériou.
Odmieňali sme lenivosť a nazvali sme to prosperitou.
Zabíjali sme našich nenarodených a nazvali sme to voľbou.
Ospravedlnili sme tých, čo robia potraty a nazvali sme to opodstatneným.
Zanedbávali sme disciplínu u našich detí a nazvali sme to budovaním ich osobnosti.
Zneužívali sme moc a nazvali sme to politikou.
Dychtili sme po susedovom postavení a nazvali sme to ambíciou.
Zaplavili sme vzduch zneucťovaním a pornografiou a nazvali sme to slobodou vyjadrovania.
Vysmievali sme sa zo starobylých hodnôt našich dedov a nazvali sme ich tmárstvom.
Preskúmaj nás, Bože a spoznaj dnes naše srdcia, očisti nás od každého hriechu a urob nás slobodnými.
Amen

Odpoveď prišla ihneď. Niekoľko zákonodarcov sa počas modlitby na protest odobralo. Za krátky čas, o 6 týždňov, Centrálna kresťanská cirkev, v ktorej je Rev. Wright pastorom, zaznamenala viac než 5000 telefonátov, z ktorých iba 47 odpovedalo negatívne. Cirkev teraz dostáva žiadosti o kópie tejto modlitby pre Indiu, Afriku a Kóreu.

Komentátor Paul Harvey zahrnul túto modlitbu do svojho rozhlasového programu The Rest of the story a dostal žiadosť o dlhšie vysielanie tohto programu, ako sa plánovalo.

S Božou pomocou, nech sa táto modlitba vznáša nad našim národom a nech stane našou srdečnou túžbou, aby sme sa opäť stali Božím ľudom.

Počítadlo návštev

022783
Používateľov dnes : 83
Používateľov včera : 87
Tento rok : 8918
Celkom užívateľov : 22782
Návštevy dnes : 268
Kto je on-Line : 2

Kamery Sabinov

Panoráma chrámu

Poštové schránky

Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................

Ako sa Vám páči stránka?

Cestovný poriadok SK

Počasie

Internet RÁDIO