www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Oznamy

1 2 3 17

– v piatok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi pred liturgiou nebude, deti budú viesť po Liturgii VPD Krížovú cestu


– počas pôstu je vzadu na stolíku, ako aj po predchádzajúce roky, Pôstna krabička, tento rok pre zdravotne postihnuté deti v Rwande. Keďže pôst je spojený okrem modlitby, zdržanlivosti od jedla aj s almužnou, môžete na to využiť aj túto pôstnu krabičku, ktorá bude v chráme do konca pôstu a pomôcť svojim finančným darom tým, ktorí sú na tom finančne oveľa horšie ako my. Vopred Pán Boh zaplať.


– v nedeľu 26.3. sa posúva čas z 2:00 na 3:00


Milý mladý priateľ!
Srdečne Ťa pozývame na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. marca o 14.30 hod. v chráme.
Toto pozvanie platí pre všetkých miništrantov i tých, ktorí by chceli začať miništrovať a takto slúžiť pri Pánovom oltári.

– v piatok bude o 17:15 v chráme stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi


– počas pôstu bude vzadu na stolíku, ako aj po predchádzajúce roky, Pôstna krabička, tento rok pre zdravotne postihnuté deti v Rwande. Keďže pôst je spojený okrem modlitby, zdržanlivosti od jedla aj s almužnou, môžete na to využiť aj túto pôstnu krabičku, ktorá bude v chráme do konca pôstu a pomôcť svojim finančným darom tým, ktorí sú na tom finančne oveľa horšie ako my. Vopred Pán Boh zaplať.

 

– v piatok 10.3.2023 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi kvôli prázdninám nebude

– v piatok 3.3.2023 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi nebude

– aj tento rok počas Veľkého pôstu budú viesť Krížové cesty jednotlivé spoločenstvá našej farnosti, prosím, aby si na tento týždeň rozdelili zamyslenia členovia Ružencového spoločenstva, ktoré bude spolu s kňazom viesť Krížovú cestu tento piatok. Rozpis ostatných spoločenstiev bude vzadu v chráme na nástenke a taktiež vo vitríne chrámu


– v piatok o 17:15 bude v chráme stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi


– vzadu v chráme je do budúcej nedele pokladnička, kde môžete prispieť finančným darom pre Turecko a Sýriu, ktoré boli zasiahnuté ničivým zemetrasením, vopred Pán Boh zaplať

1 2 3 17
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO