www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Modlitby

Modlitby

V Sobotu 16.1. od 18:00 do nedele 17.1. 18:00 sa na pútnickom mieste Hájiček pri Veľkých Kostoľanoch a po celom Slovensku modlí 24 hodinová reťaz ruženca: „24 hodinový Ruženec za Slovensko, rodiny, deti“.

Budú sa modliť arcibiskupi Babjak a Orosch, biskupi Kuboš a Stolárik, Inštitút Krista Velkňaza Žakovce, kňazi, Bojovníci Márie, Laici Mariánskeho kňazského hnutia a pripojí sa k nám aj Svetlo Mariino z Medžugoria a ostatní veriaci z celého Slovenska a sveta.

Kompletný program nájdete na stránkach:

SlovenskýDohovorZaRodinu.sk, Somkatolik.sk

a na týchto stránkach bude aj živé NonStop vysielanie z tohto podujatia.

Ďakujeme, že sa k nám pripojíte zo svojich domovov.

24 hodinovy ruženec za Slovensko program:

Sobota 16.1.2021
18:00-19:00 biskup Kuboš
19:00-20:00 biskup Stolárik
20:00-21:00 arcibiskup Babjak
21:00-22:00 Hanka Servicka
22:00-23:00 veriaci
23:15-24:00 arcibiskup Orosch
Nedeľa 17.1.2021
24:00-1:00 veriaci
1:00-2:00 Bojovníci Márie
2:00-3:00 otec Matúš Marcin
3:00-4:00 otec Petríčko
4:00-5:00 SlovenskýDohovorZaRodinu
5:00-6:00 veriaci
6:00-7:00 Laici Mariánskeho kňazského hnutia
7:00:8:00 otec Krehlík
8:00-9:00 Inštitút Krista Veľkňaza – Žakovce
9:00-10:00 veriaci
10:00-11:00 veriaci
11:00-12:00 veriaci z Medzuguria
12:00-13:00 veriaci
13:00-14:00 veriaci
14:00-15:00 veriaci – deti
15:00-16:00 Rádio Mária
16:00-17:00 Svetlo Mariino-Medzugorie
17:00-18:00 veriaci – kňaz

24 hodinovy ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku

Modlíme sa v Hájičku pri VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH (momentálne sa kvôli núdzovému stavu nie je možná účasť – pripojte sa z vašich domov na diaľku). Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Narodenia Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto… A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Teraz sa tu modlíme my za naše úmysly. 

Vysielanie bude na týchto linkoch:

Youtube – SlovenskýDohovorZaRodinu klikni TU: 24 hodinový ruženec za Slovensko – Sobota 16.1.2021 od 18:00
Youtube – SomKatolík klikni TU: 24 hodinový ruženec za Slovensko -Sobota 16.1.2021 od 18:00

Facebook klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Facebook klikni TU: SomKatolik

Prajeme všetkým požehnaný deň

Kolektív SlovenskýDohovorZaRodinu a Somkatolik

TROJDNIE MODLITIEB MATIEK V SABINOVE

KLIK fotoalbum

V dňoch od 23.-25.9.2016 sa v gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa v Sabinove konalo Trojdnie Modlitieb matiek. Pozvanie prijali aj mamy niektorých iných denominácií na území mesta Sabinov. Modlitbové stretnutia začali v piatok podvečer – mamy odprosovali za svoje hriechy, ktorých sa dopúšťali v rodinách, vo farnosti, či v zamestnaní. Sobota bola dňom odpúšťania a prosieb o obrátenie pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom ublížili mamám a ich deťom. Vyvrcholením Trojdnia bolo nedeľné stretnutie, počas ktorého mamy ďakovali a chválili Boha za všetko, čo urobil v ich životoch. Úmysel jednotlivých dní umocňovali aj symboly, ktoré hmatateľne prezentovali hriech, odpustenie, vďaky a chvály. V piatok bola symbolom pokánia slza, ktorá vo forme sklených guľôčok bola vkladaná do pripravenej nádoby a každá z mám si vzala bielu papierovú košieľku s veršom zo Svätého Písma. Symbolom odpustenia bolo horiace srdce, vytvorené z čajových sviečok, ktoré napovedali o tom, že srdce každej/ého z nás má horieť láskou k blížnemu. Symbolom vďaky a chvály bola maketa chrámu s bránou milosrdenstva. Na záver Trojdnia Modlitieb matiek bolo zdieľanie mám o spoločne prežitom čase a účasť na agapé, hostine lásky.

Soňa Lacková

Naliehavá žiadosť o modlitbu za severnom Iraku od anglických misionárov:

Priateľ práve dostal správu od svojho brata so žiadosťou o modlitbu. Brat je súčasťou misijnej spoločnosti a ISIS teraz obsadila mesto, v ktorom sa nachádzate. Hovorí, že ISIS systematicky idú od domu k domu obývaných kresťanmi a žiadajú deti, aby zapreli Ježiša. Hovorí, že doteraz to žiadne dieťa neurobilo. A tak dôsledne boli všetky deti zabité, ale rodičia nie.

OSN sa stiahla a misionári sú teraz na vlastnú päsť. Kvôli rodinám musia vydržať až do konca – aj keby to mala byť ich vlastná smrť. Brat sa veľmi bojí, nevie, ako sa postarať o rodiny, ktorých deti zomreli mučeníckou smrťou – napriek tomu, že sa cíti byť povolaný Bohom.

Prosí o modlitbu, aj pre vlastnú odvahu na splnenie svojho poslania v takých strašných okolnostiach. A aby on – ako deti a mal odvahu zomrieť ako mučeník, ak by k tomu malo dôjsť. Jeho sestra ma požiadala, aby som vás všetkých požiadal, o modlitebné podporu. Títo statoční rodičia svoje deti naučili takému vrúcnemu presvedčeniu, že ony si vybrali mučeníctvo.

Prosím, podporte ich svojimi modlitbami v ich strate – potrebujú nádej a vytrvalosť!

Sestra by mohla krátko telefonovať s jej bratom. Nepovedala to, ale myslím, že sa predpokladá, že to bude posledný telefonát s jej bratom. Prosím, modlite sa za nich. Ona hovorí, že sa jej brat opakovane pýtal, čo by mal robiť a ako to robiť. Povedala mu, že môže povedať rodinám, za ktoré sa modlíme, že nie sú sami ani nie sú zabudnuté – bez ohľadu na to, čo sa stane! Vaša správa mi zlomila srdce. Prosím, modlite sa!

Tiež, práve som dostal sms správu od Sean Malone, ktorý vedie organizáciu Zmiernenie krízy International (CRI). Mohli sme potom krátko telefonovať a ja mu povedal, že som odovzdal jeho žiadosti o modlitby: “Stratili sme mesto Queragosh (Qaraqosh). ISIS vzali ich deti a systematicky ich utláčajú. Jedná sa o mesto, do ktorého sme sa pašovali jedlo. ISIS zatlačili Peshmerga (kurdskej sily) a teraz sú len 10 minút jazdy z miesta, v ktorom náš tím CRI pracuje. Tisíce ľudí ušli v noci do mesta Erbil. OSN má svojich ľudí, evakuovaných v Erbil. Potrebujeme vašu podporu – modlitby! “Prosím vrúcne sa modlite za ľudí v severnom Iraku, od strašného prevzatia ISIS a ich extrémnych cieľov masovej konverzie na islam alebo smrť kresťanov v tomto regióne .

Modlím sa vrúcne, aby tento e-mail nebol ignorovaný. Neprepošlite ho skôr, než sa budete úprimne modliť. A potom ho prepošlite, ak je to možné, aby ako sa modlí mnoho kresťanov, aj vy ste sa mohli modliť. Zorganizujte napríklad, v určitom čase modlitby v zbore. Musíme sa postaviť sa za našich bratov a sestry v Pánovi v modlitbe! Veľa lásky a Boh vám žehnaj.

 

Modlitba k SVÄTEJ RODINE

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky,na vás sa s dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večera)dlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef,prijmite a vypočujte našu prosbu. Amen.

(Modlitba Svätého Otca Františka)

 

Modlitba za úctu k životu

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe.

Amen.

 

Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO